พั้นซ์มีบ่า เจียรข้างลำตัว
พั้นซ์มีบ่า เจียรข้างลำตัว

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นซ์มีบ่า เจียรข้างลำตัว INTP8
พั้นซ์มีบ่า เจียรข้างลำตัว INTP8
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
G-SPAS4 G-SPSA04-[040-080]-P[1.00-2.80] SKD11 A 8 04 1.00~2.80 040~080
G-SPAS5 G-SPSA05-[040-080]-P[2.00-3.80] SKD11 A 8 05 2.00~3.80 040~080
G-SPAS6 G-SPSA06-[040-080]-P[2.00-4.80] SKD11 A 8 06 2.00~4.80 040~080
G-SPAS8 G-SPSA08-[040-100]-P[3.00-5.80] SKD11 A 8 08 3.00~5.80 040~100
G-SPAS10 G-SPSA10-[040-100]-P[3.00-7.80] SKD11 A 8 10 3.00~7.80 040~100
G-SPAS13 G-SPSA13-[040-100]-P[6.00-10.80] SKD11 A 8 13 6.00~10.80 040~100
G-SPAS16 G-SPSA16-[040-100]-P[10.00-13.80] SKD11 A 8 16 10.00~13.80 040~100
G-SPAS20 G-SPSA20-[040-100]-P[13.00-17.80] SKD11 A 8 20 13.00~17.80 040~100
G-SPAS25 G-SPSA25-[040-100]-P[18.00-22.80] SKD11 A 8 25 18.00~22.80 040~100
G-SHGS4 G-SPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 B 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SPGS5 G-SPSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 B 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SPGS6 G-SPSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 B 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SPGS8 G-SPSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 B 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SPGS10 G-SPSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SPGS13 G-SPSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SPGS16 G-SPSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SPGS20 G-SPSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SPGS25 G-SPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SPDS4 G-SPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 C 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SPDS5 G-SPSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 C 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SPDS6 G-SPSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 C 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SPDS8 G-SPSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 C 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SPDS10 G-SPSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SPDS13 G-SPSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SPDS16 G-SPSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SPDS20 G-SPSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SPDS25 G-SPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SPES4 G-SPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 D 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SPES5 G-SPSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 D 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SPES6 G-SPSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 D 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SPES8 G-SPSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 D 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SPES10 G-SPSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SPES13 G-SPSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SPES16 G-SPSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SPES20 G-SPSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SPES25 G-SPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SPRS4 G-SPSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 E 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SPRS5 G-SPSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 E 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SPRS6 G-SPSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 E 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SPRS8 G-SPSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 E 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SPRS10 G-SPSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SPRS13 G-SPSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SPRS16 G-SPSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SPRS20 G-SPSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SPRS25 G-SPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SPAL4 G-SPLA04-[050-080]-P[1.00-2.80] SKD11 A 13 04 1.00~2.80 050~080
G-SPAL5 G-SPLA05-[050-080]-P[2.00-3.80] SKD11 A 13 05 2.00~3.80 050~080
G-SPAL6 G-SPLA06-[050-080]-P[2.00-4.80] SKD11 A 13 06 2.00~4.80 050~080
G-SPAL8 G-SPLA08-[050-100]-P[3.00-5.80] SKD11 A 19 08 3.00~5.80 050~100
G-SPAL10 G-SPLA10-[050-100]-P[3.00-7.80] SKD11 A 19 10 3.00~7.80 050~100
G-SPAL13 G-SPLA13-[050-100]-P[6.00-10.80] SKD11 A 19 13 6.00~10.80 050~100
G-SPAL16 G-SPLA16-[060-100]-P[10.00-13.80] SKD11 A 25 16 10.00~13.80 060~100
G-SPAL20 G-SPLA20-[060-100]-P[13.00-17.80] SKD11 A 25 20 13.00~17.80 060~100
G-SPAL25 G-SPLA25-[060-100]-P[18.00-22.80] SKD11 A 25 25 18.00~22.80 060~100
G-SPGL4 G-SPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 B 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SPGL5 G-SPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 B 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SPGL6 G-SPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SPGL8 G-SPLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 B 19 08 2.50~7.97 050~100
G-SPGL10 G-SPLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 19 10 2.50~9.97 050~100
G-SPGL13 G-SPLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 19 13 3.00~12.97 050~100
G-SPGL16 G-SPLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 25 16 4.00~15.97 060~100
G-SPGL20 G-SPLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 25 20 5.00~19.97 060~100
G-SPGL25 G-SPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SPDL4 G-SPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 C 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SPDL5 G-SPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 C 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SPDL6 G-SPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SPDL8 G-SPLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 C 19 08 2.50~7.97 050~100
G-SPDL10 G-SPLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 19 10 2.50~9.97 050~100
G-SPDL13 G-SPLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 19 13 3.00~12.97 050~100
G-SPDL16 G-SPLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 25 16 4.00~15.97 060~100
G-SPDL20 G-SPLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 25 20 5.00~19.97 060~100
G-SPDL25 G-SPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SPEL4 G-SPLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 D 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SPEL5 G-SPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 D 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SPEL6 G-SPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SPEL8 G-SPLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 D 19 08 2.50~7.97 050~100
G-SPEL10 G-SPLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 19 10 2.50~9.97 050~100
G-SPEL13 G-SPLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 19 13 3.00~12.97 050~100
G-SPEL16 G-SPLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 25 16 4.00~15.97 060~100
G-SPEL20 G-SPLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 25 20 5.00~19.97 060~100
G-SPEL25 G-SPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SPRL4 G-SPLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 E 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SPRL5 G-SPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 E 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SPRL6 G-SPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SPRL8 G-SPLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 E 19 08 2.50~7.97 050~100
G-SPRL10 G-SPLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 19 10 2.50~9.97 050~100
G-SPRL13 G-SPLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 19 13 3.00~12.97 050~100
G-SPRL16 G-SPLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 25 16 4.00~15.97 060~100
G-SPRL20 G-SPLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 25 20 5.00~19.97 060~100
G-SPRL25 G-SPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SPAX4 G-SPXA04-[050-080]-P[1.20-2.80] SKD11 A 19 04 1.20~2.80 050~080
G-SPAX5 G-SPXA05-[060-080]-P[2.00-3.80] SKD11 A 25 05 2.00~3.80 060~080
G-SPAX6 G-SPXA06-[060-080]-P[2.00-4.80] SKD11 A 25 06 2.00~4.80 060~080
G-SPAX8 G-SPXA08-[060-100]-P[3.00-5.80] SKD11 A 25 08 3.00~5.80 060~100
G-SPAX10 G-SPXA10-[060-100]-P[3.00-7.80] SKD11 A 30 10 3.00~7.80 060~100
G-SPAX13 G-SPXA13-[060-100]-P[6.00-10.80] SKD11 A 30 13 6.00~10.80 060~100
G-SPAX16 G-SPXA16-[070-100]-P[10.00-13.80] SKD11 A 40 16 10.00~13.80 070~100
G-SPAX20 G-SPXA20-[070-100]-P[13.00-17.80] SKD11 A 40 20 13.00~17.80 070~100
G-SPAX25 G-SPXA25-[070-100]-P[18.00-22.80] SKD11 A 40 25 18.00~22.80 070~100
G-SPGX4 G-SPXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 B 19 04 2.00~3.97 050~080
G-SPGX5 G-SPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 B 25 05 3.50~4.97 060~080
G-SPGX6 G-SPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 B 25 06 3.50~5.97 060~080
G-SPGX8 G-SPXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 B 30 08 5.00~7.97 060~100
G-SPGX10 G-SPXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 B 30 10 5.00~9.97 060~100
G-SPGX13 G-SPXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 B 30 13 5.00~12.97 060~100
G-SHAS4 G-SHSA04-[040-080]-P[1.00-1.80] SKH51 A 8 04 1.00~1.80 040~080
G-SHAS5 G-SHSA05-[040-080]-P[2.00-2.80] SKH51 A 8 05 2.00~2.80 040~080
G-SHAS6 G-SHSA06-[040-080]-P[2.00-3.80] SKH51 A 8 06 2.00~3.80 040~080
G-SHAS8 G-SHSA08-[040-100]-P[3.00-5.80] SKH51 A 8 08 3.00~5.80 040~100
G-SHAS10 G-SHSA10-[040-100]-P[3.00-7.80] SKH51 A 8 10 3.00~7.80 040~100
G-SHAS13 G-SHSA13-[040-100]-P[6.00-10.80] SKH51 A 8 13 6.00~10.80 040~100
G-SHAS16 G-SHSA16-[040-100]-P[10.00-13.80] SKH51 A 8 16 10.00~13.80 040~100
G-SHAS20 G-SHSA20-[040-100]-P[13.00-17.80] SKH51 A 8 20 13.00~17.80 040~100
G-SHAS25 G-SHSA25-[040-100]-P[18.00-22.80] SKH51 A 8 25 18.00~22.80 040~100
G-SHGS4 G-SHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SHGS5 G-SHSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 B 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SHGS6 G-SHSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 B 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SHGS8 G-SHSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SHGS10 G-SHSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SHGS13 G-SHSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SHGS16 G-SHSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SHGS20 G-SHSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SHGS25 G-SHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SHDS4 G-SHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SHDS5 G-SHSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 C 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SHDS6 G-SHSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 C 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SHDS8 G-SHSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SHDS10 G-SHSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SHDS13 G-SHSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SHDS16 G-SHSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SHDS20 G-SHSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SHDS25 G-SHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SHES4 G-SHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SHES5 G-SHSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 D 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SHES6 G-SHSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 D 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SHES8 G-SHSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SHES10 G-SHSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SHES13 G-SHSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SHES16 G-SHSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SHES20 G-SHSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SHES25 G-SHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SHRS4 G-SHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SHRS5 G-SHSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 E 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SHRS6 G-SHSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 E 8