ไดตรง INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES
ไดตรง INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไดตรง INTP90
ไดตรง INTP90
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
EMSD06 BSA06-[016-035]-P[1.20-3.00] SKD11 A 3 06 1.20~3.00 016~035
EMSD08 BSA08-[016-035]-P[1.20-4.00] SKD11 A 4 08 1.20~4.00 016~035
EMSD10 BSA10-[016-035]-P[2.00-6.00] SKD11 A 6 10 2.00~6.00 016~035
EMSD13 BSA13-[016-035]-P[3.00-8.00] SKD11 A 8 13 3.00~8.00 016~035
EMSD16 BSA16-[016-035]-P[3.00-10.00] SKD11 A 8 16 3.00~10.00 016~035
EMSD20 BSA20-[016-035]-P[7.00-12.00] SKD11 A 8 20 7.00~12.00 016~035
EMSD22 BSA22-[016-035]-P[8.00-14.00] SKD11 A 8 22 8.00~14.00 016~035
EMSD25 BSA25-[016-035]-P[10.00-16.00] SKD11 A 8 25 10.00~16.00 016~035
EMSD32 BSA32-[016-035]-P[15.00-20.00] SKD11 A 8 32 15.00~20.00 016~035
EMSD38 BSA38-[016-035]-P[19.00-26.00] SKD11 A 8 38 19.00~26.00 016~035
EMSD45 BSA45-[020-035]-P[25.00-35.00] SKD11 A 8 45 25.00~35.00 020~035
EMSD50 BSA50-[020-035]-P[33.00-40.00] SKD11 A 8 50 33.00~40.00 020~035
EMSD56 BSA56-[020-035]-P[38.00-45.00] SKD11 A 8 56 38.00~45.00 020~035
ESDG08 BSB08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 B 4 08 1.00~4.00 016~035
ESDG10 BSB10-[016-035]-P[1.20-6.00] SKD11 B 6 10 1.20~6.00 016~035
ESDG13 BSB13-[016-035]-P[1.50-8.00] SKD11 B 8 13 1.50~8.00 016~035
ESDG16 BSB16-[016-035]-P[1.50-10.00] SKD11 B 8 16 1.50~10.00 016~035
ESDG20 BSB20-[016-035]-P[3.00-12.00] SKD11 B 8 20 3.00~12.00 016~035
ESDG22 BSB22-[016-035]-P[3.00-14.00] SKD11 B 8 22 3.00~14.00 016~035
ESDG25 BSB25-[016-035]-P[3.00-16.00] SKD11 B 8 25 3.00~16.00 016~035
ESDG32 BSB32-[016-035]-P[4.00-20.00] SKD11 B 8 32 4.00~20.00 016~035
ESDG38 BSB38-[016-035]-P[5.00-26.00] SKD11 B 8 38 5.00~26.00 016~035
ESDG45 BSB45-[020-035]-P[6.00-35.00] SKD11 B 8 45 6.00~35.00 020~035
ESDG50 BSB50-[020-035]-P[7.00-40.00] SKD11 B 8 50 7.00~40.00 020~035
ESDG56 BSB56-[020-035]-P[8.00-45.00] SKD11 B 8 56 8.00~45.00 020~035
BSC08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 C 4 08 1.00~4.00 016~035
BSC10-[016-035]-P[1.20-6.00] SKD11 C 6 10 1.20~6.00 016~035
BSC13-[016-035]-P[1.50-8.00] SKD11 C 8 13 1.50~8.00 016~035
BSC16-[016-035]-P[1.50-10.00] SKD11 C 8 16 1.50~10.00 016~035
BSC20-[016-035]-P[3.00-12.00] SKD11 C 8 20 3.00~12.00 016~035
EDSD22 BSC22-[016-035]-P[3.00-14.00] SKD11 C 8 22 3.00~14.00 016~035
BSC25-[016-035]-P[3.00-16.00] SKD11 C 8 25 3.00~16.00 016~035
BSC32-[016-035]-P[4.00-20.00] SKD11 C 8 32 4.00~20.00 016~035
BSC38-[016-035]-P[5.00-26.00] SKD11 C 8 38 5.00~26.00 016~035
BSC45-[020-035]-P[6.00-35.00] SKD11 C 8 45 6.00~35.00 020~035
BSC50-[020-035]-P[7.00-40.00] SKD11 C 8 50 7.00~40.00 020~035
BSC56-[020-035]-P[8.00-45.00] SKD11 C 8 56 8.00~45.00 020~035
EDSE08 BSD08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 D 4 08 1.00~4.00 016~035
EDSE10 BSD10-[016-035]-P[1.20-6.00] SKD11 D 6 10 1.20~6.00 016~035
BSD13-[016-035]-P[1.50-8.00] SKD11 D 8 13 1.50~8.00 016~035
EDSE16 BSD16-[016-035]-P[1.50-10.00] SKD11 D 8 16 1.50~10.00 016~035
EDSE20 BSD20-[016-035]-P[3.00-12.00] SKD11 D 8 20 3.00~12.00 016~035
EDSE22 BSD22-[016-035]-P[3.00-14.00] SKD11 D 8 22 3.00~14.00 016~035
EDSE25 BSD25-[016-035]-P[3.00-16.00] SKD11 D 8 25 3.00~16.00 016~035
EDSE32 BSD32-[016-035]-P[4.00-20.00] SKD11 D 8 32 4.00~20.00 016~035
EDSE38 BSD38-[016-035]-P[5.00-26.00] SKD11 D 8 38 5.00~26.00 016~035
EDSE45 BSD45-[020-035]-P[6.00-35.00] SKD11 D 8 45 6.00~35.00 020~035
EDSE50 BSD50-[020-035]-P[7.00-40.00] SKD11 D 8 50 7.00~40.00 020~035
EDSE56 BSD56-[020-035]-P[8.00-45.00] SKD11 D 8 56 8.00~45.00 020~035
BSE08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 E 4 08 1.00~4.00 016~035
BSE10-[016-035]-P[1.20-6.00] SKD11 E 6 10 1.20~6.00 016~035
BSE13-[016-035]-P[1.50-8.00] SKD11 E 8 13 1.50~8.00 016~035
BSE16-[016-035]-P[1.50-10.00] SKD11 E 8 16 1.50~10.00 016~035
BSE20-[016-035]-P[3.00-12.00] SKD11 E 8 20 3.00~12.00 016~035
EDSR22 BSE22-[016-035]-P[3.00-14.00] SKD11 E 8 22 3.00~14.00 016~035
EDSR25-16 BSE25-[016-035]-P[3.00-16.00] SKD11 E 8 25 3.00~16.00 016~035
BSE32-[016-035]-P[4.00-20.00] SKD11 E 8 32 4.00~20.00 016~035
BSE38-[016-035]-P[5.00-26.00] SKD11 E 8 38 5.00~26.00 016~035
BSE45-[020-035]-P[6.00-35.00] SKD11 E 8 45 6.00~35.00 020~035
BSE50-[020-035]-P[7.00-40.00] SKD11 E 8 50 7.00~40.00 020~035
BSE56-[020-035]-P[8.00-45.00] SKD11 E 8 56 8.00~45.00 020~035
PBSA06-[016-035]-P[1.20-3.00] HAP40 A 3 06 1.20~3.00 016~035
PBSA08-[016-035]-P[1.20-4.00] HAP40 A 4 08 1.20~4.00 016~035
EPMSD10 PBSA10-[016-035]-P[2.00-6.00] HAP40 A 6 10 2.00~6.00 016~035
PBSA13-[016-035]-P[3.00-8.00] HAP40 A 8 13 3.00~8.00 016~035
EPMSD16 PBSA16-[016-035]-P[5.00-10.00] HAP40 A 8 16 5.00~10.00 016~035
PBSA20-[016-035]-P[7.00-12.00] HAP40 A 8 20 7.00~12.00 016~035
PBSA22-[016-035]-P[8.00-14.00] HAP40 A 8 22 8.00~14.00 016~035
PBSA25-[016-035]-P[10.00-16.00] HAP40 A 8 25 10.00~16.00 016~035
PBSB08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 B 4 08 1.00~4.00 016~035
PBSB10-[016-035]-P[1.20-6.00] HAP40 B 6 10 1.20~6.00 016~035
PBSB13-[016-035]-P[1.50-8.00] HAP40 B 8 13 1.50~8.00 016~035
PBSB16-[016-035]-P[2.00-10.00] HAP40 B 8 16 2.00~10.00 016~035
PBSB20-[016-035]-P[3.00-12.00] HAP40 B 8 20 3.00~12.00 016~035
PBSB22-[016-035]-P[3.00-14.00] HAP40 B 8 22 3.00~14.00 016~035
PBSB25-[016-035]-P[3.00-16.00] HAP40 B 8 25 3.00~16.00 016~035
PBSC08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 C 4 08 1.00~4.00 016~035
PBSC10-[016-035]-P[1.20-6.00] HAP40 C 6 10 1.20~6.00