ไดตรง แบบมีร่องโดเวล INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES
ไดตรง แบบมีร่องโดเวล INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไดตรง แบบมีร่องโดเวล INTP92
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
EKSD10 BSA-W10-[016-035]-P[2.00-6.00] SKD11 A 6 10 2.00~6.00 016~035
EKSD13 BSA-W13-[016-035]-P[3.00-8.00] SKD11 A 8 13 3.00~8.00 016~035
EKSD16 BSA-W16-[016-035]-P[5.00-10.00] SKD11 A 8 16 5.00~10.00 016~035
EKSD20 BSA-W20-[016-035]-P[7.00-12.00] SKD11 A 8 20 7.00~12.00 016~035
EKSD22 BSA-W22-[016-035]-P[8.00-14.00] SKD11 A 8 22 8.00~14.00 016~035
EKSD25 BSA-W25-[016-035]-P[10.00-16.00] SKD11 A 8 25 10.00~16.00 016~035
EKSD32 BSA-W32-[016-035]-P[15.00-20.00] SKD11 A 8 32 15.00~20.00 016~035
EKSD38 BSA-W38-[016-035]-P[19.00-26.00] SKD11 A 8 38 19.00~26.00 016~035
EKSD45 BSA-W45-[020-035]-P[25.00-35.00] SKD11 A 8 45 25.00~35.00 020~035
EKSD50-20 BSA-W50-[020-035]-P[33.00-40.00] SKD11 A 8 50 33.00~40.00 020~035
EKSD56 BSA-W56-[020-035]-P[38.00-45.00] SKD11 A 8 56 38.00~45.00 020~035
EKDG10 BSB-W10-[016-035]-P[1.20-6.00] SKD11 B 6 10 1.20~6.00 016~035
EKDG13 BSB-W13-[016-035]-P[1.50-8.00] SKD11 B 8 13 1.50~8.00 016~035
EKDG16 BSB-W16-[016-035]-P[2.00-10.00] SKD11 B 8 16 2.00~10.00 016~035
EKDG20 BSB-W20-[016-035]-P[3.00-12.00] SKD11 B 8 20 3.00~12.00 016~035
EKDG22 BSB-W22-[016-035]-P[3.00-14.00] SKD11 B 8 22 3.00~14.00 016~035
EKDG25 BSB-W25-[016-035]-P[3.00-16.00] SKD11 B 8 25 3.00~16.00 016~035
EKDG32 BSB-W32-[016-035]-P[4.00-20.00] SKD11 B 8 32 4.00~20.00 016~035
EKDG38 BSB-W38-[016-035]-P[5.00-26.00] SKD11 B 8 38 5.00~26.00 016~035
EKDG45 BSB-W45-[020-035]-P[6.00-35.00] SKD11 B 8 45 6.00~35.00 020~035
EKDG50 BSB-W50-[020-035]-P[7.00-40.00] SKD11 B 8 50 7.00~40.00 020~035
EKDG56 BSB-W56-[020-035]-P[8.00-45.00] SKD11 B 8 56 8.00~45.00 020~035
BSC-W10-[016-035]-P[1.20-6.00] SKD11 C 6 10 1.20~6.00 016~035
BSC-W13-[016-035]-P[1.50-8.00] SKD11 C 8 13 1.50~8.00 016~035
BSC-W16-[016-035]-P[2.00-10.00] SKD11 C 8 16 2.00~10.00 016~035
EKDD20 BSC-W20-[016-035]-P[3.00-12.00] SKD11 C 8 20 3.00~12.00 016~035
EKDD22 BSC-W22-[016-035]-P[3.00-14.00] SKD11 C 8 22 3.00~14.00 016~035
BSC-W25-[016-035]-P[3.00-16.00] SKD11 C 8 25 3.00~16.00 016~035
BSC-W32-[016-035]-P[4.00-20.00] SKD11 C 8 32 4.00~20.00 016~035
BSC-W38-[016-035]-P[5.00-26.00] SKD11 C 8 38 5.00~26.00 016~035
BSC-W45-[020-035]-P[6.00-35.00] SKD11 C 8 45 6.00~35.00 020~035
BSC-W50-[020-035]-P[7.00-40.00] SKD11 C 8 50 7.00~40.00 020~035
BSC-W56-[020-035]-P[8.00-45.00] SKD11 C 8 56 8.00~45.00 020~035
BSD-W10-[016-035]-P[1.20-6.00] SKD11 D 6 10 1.20~6.00 016~035
BSD-W13-[016-035]-P[1.50-8.00] SKD11 D 8 13 1.50~8.00 016~035
BSD-W16-[016-035]-P[2.00-10.00] SKD11 D 8 16 2.00~10.00 016~035
BSD-W20-[016-035]-P[3.00-12.00] SKD11 D 8 20 3.00~12.00 016~035
EKDE22 BSD-W22-[016-035]-P[3.00-14.00] SKD11 D 8 22 3.00~14.00 016~035
EKDE25 BSD-W25-[016-035]-P[3.00-16.00] SKD11 D 8 25 3.00~16.00 016~035
BSD-W32-[016-035]-P[4.00-20.00] SKD11 D 8 32 4.00~20.00 016~035
EKDE38 BSD-W38-[016-035]-P[5.00-26.00] SKD11 D 8 38 5.00~26.00 016~035
BSD-W45-[020-035]-P[6.00-35.00] SKD11 D 8 45 6.00~35.00 020~035
BSD-W50-[020-035]-P[7.00-40.00] SKD11 D 8 50 7.00~40.00 020~035
EKDE56 BSD-W56-[020-035]-P[8.00-45.00] SKD11 D 8 56 8.00~45.00 020~035
BSE-W10-[016-035]-P[1.20-6.00] SKD11 E 6 10 1.20~6.00 016~035
BSE-W13-[016-035]-P[1.50-8.00] SKD11 E 8 13 1.50~8.00 016~035
BSE-W16-[016-035]-P[2.00-10.00] SKD11 E 8 16 2.00~10.00 016~035
EKDR20 BSE-W20-[016-035]-P[3.00-12.00] SKD11 E 8 20 3.00~12.00 016~035
EKDR22 BSE-W22-[016-035]-P[3.00-14.00] SKD11 E 8 22 3.00~14.00 016~035
BSE-W25-[016-035]-P[3.00-16.00] SKD11 E 8 25 3.00~16.00 016~035
BSE-W32-[016-035]-P[4.00-20.00] SKD11 E 8 32 4.00~20.00 016~035
BSE-W38-[016-035]-P[5.00-26.00] SKD11 E 8 38 5.00~26.00 016~035
BSE-W45-[020-035]-P[6.00-35.00] SKD11 E 8 45 6.00~35.00 020~035
BSE-W50-[020-035]-P[7.00-40.00] SKD11 E 8 50 7.00~40.00 020~035
BSE-W56-[020-035]-P[8.00-45.00] SKD11 E 8 56 8.00~45.00 020~035