ไดมีบ่า แบบรูหลบเทเปอร์

BUTTON DIES ไดแบบต่างๆ

ไดมีบ่า แบบรูหลบเทเปอร์

ANGULAR BUTTON DIES -HEAD TYPE

BHT_, PBHT_

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
Part Number Material Shape Diameter L dimension P dimension
BHTA04-L[8-30]-P[0.700-1.500] SKD11 A 4 8-30 0.700-1.500
BHTA05-L[8-30]-P[0.700-2.500] SKD11 A 5 8-30 0.700-2.500
BHTA06-L[16-35]-P[1.000-3.000] SKD11 A 6 16-35 1.000-3.000
BHTA08-L[16-35]-P[1.000-4.000] SKD11 A 8 16-35 1.000-4.000
BHTA10-L[16-35]-P[2.000-6.000] SKD11 A 10 16-35 2.000-6.000
BHTA13-L[16-35]-P[3.000-8.000] SKD11 A 13 16-35 3.000-8.000
BHTA16-L[16-35]-P[5.000-10.000] SKD11 A 16 16-35 5.000-10.000
BHTA20-L[16-35]-P[7.000-12.000] SKD11 A 20 16-35 7.000-12.000
BHTA25-L[16-35]-P[10.000-16.000] SKD11 A 25 16-35 10.000-16.000
BHTB06-L[16-35]-P[1.000-3.000] SKD11 B 6 16-35 1.000-3.000
BHTB08-L[16-35]-P[1.000-4.000] SKD11 B 8 16-35 1.000-4.000
BHTB10-L[16-35]-P[2.000-6.000] SKD11 B 10 16-35 2.000-6.000
BHTB13-L[16-35]-P[3.000-8.000] SKD11 B 13 16-35 3.000-8.000
BHTB16-L[16-35]-P[5.000-10.000] SKD11 B 16 16-35 5.000-10.000
BHTB20-L[16-35]-P[7.000-12.000] SKD11 B 20 16-35 7.000-12.000
BHTB25-L[16-35]-P[10.000-16.000] SKD11 B 25 16-35 10.000-16.000
BHTC06-L[16-35]-P[1.000-3.000] SKD11 C 6 16-35 1.000-3.000
BHTC08-L[16-35]-P[1.000-4.000] SKD11 C 8 16-35 1.000-4.000
BHTC10-L[16-35]-P[2.000-6.000] SKD11 C 10 16-35 2.000-6.000
BHTC13-L[16-35]-P[3.000-8.000] SKD11 C 13 16-35 3.000-8.000
BHTC16-L[16-35]-P[5.000-10.000] SKD11 C 16 16-35 5.000-10.000
BHTC20-L[16-35]-P[7.000-12.000] SKD11 C 20 16-35 7.000-12.000
BHTC25-L[16-35]-P[10.000-16.000] SKD11 C 25 16-35 10.000-16.000
BHTD06-L[16-35]-P[1.000-3.000] SKD11 D 6 16-35 1.000-3.000
BHTD08-L[16-35]-P[1.000-4.000] SKD11 D 8 16-35 1.000-4.000
BHTD10-L[16-35]-P[2.000-6.000] SKD11 D 10 16-35 2.000-6.000
BHTD13-L[16-35]-P[3.000-8.000] SKD11 D 13 16-35 3.000-8.000
BHTD16-L[16-35]-P[5.000-10.000] SKD11 D 16 16-35 5.000-10.000
BHTD20-L[16-35]-P[7.000-12.000] SKD11 D 20 16-35 7.000-12.000
BHTD25-L[16-35]-P[10.000-16.000] SKD11 D 25 16-35 10.000-16.000
BHTE06-L[16-35]-P[1.000-3.000] SKD11 E 6 16-35 1.000-3.000
BHTE08-L[16-35]-P[1.000-4.000] SKD11 E 8 16-35 1.000-4.000
BHTE10-L[16-35]-P[2.000-6.000] SKD11 E 10 16-35 2.000-6.000
BHTE13-L[16-35]-P[3.000-8.000] SKD11 E 13 16-35 3.000-8.000
BHTE16-L[16-35]-P[5.000-10.000] SKD11 E 16 16-35 5.000-10.000
BHTE20-L[16-35]-P[7.000-12.000] SKD11 E 20 16-35 7.000-12.000
BHTE25-L[16-35]-P[10.000-16.000] SKD11 E 25 16-35 10.000-16.000
PBHTA04-L[8-30]-P[0.700-1.500] HAP40 A 4 8-30 0.700-1.500
PBHTA05-L[8-30]-P[0.700-2.500] HAP40 A 5 8-30 0.700-2.500
PBHTA06-L[16-35]-P[1.000-3.000] HAP40 A 6 16-35 1.000-3.000
PBHTA08-L[16-35]-P[1.000-4.000] HAP40 A 8 16-35 1.000-4.000
PBHTA10-L[16-35]-P[2.000-6.000] HAP40 A 10 16-35 2.000-6.000
PBHTA13-L[16-35]-P[3.000-8.000] HAP40 A 13 16-35 3.000-8.000
PBHTA16-L[16-35]-P[5.000-10.000] HAP40 A 16 16-35 5.000-10.000
PBHTA20-L[16-35]-P[7.000-12.000] HAP40 A 20 16-35 7.000-12.000
PBHTA25-L[16-35]-P[10.000-16.000] HAP40 A 25 16-35 10.000-16.000
PBHTB06-L[16-35]-P[1.000-3.000] HAP40 B 6 16-35 1.000-3.000
PBHTB08-L[16-35]-P[1.000-4.000] HAP40 B 8 16-35 1.000-4.000
PBHTB10-L[16-35]-P[2.000-6.000] HAP40 B 10 16-35 2.000-6.000
PBHTB13-L[16-35]-P[3.000-8.000] HAP40 B 13 16-35 3.000-8.000
PBHTB16-L[16-35]-P[5.000-10.000] HAP40 B 16 16-35 5.000-10.000
PBHTB20-L[16-35]-P[7.000-12.000] HAP40 B 20 16-35 7.000-12.000
PBHTB25-L[16-35]-P[10.000-16.000] HAP40 B 25 16-35 10.000-16.000
PBHTC06-L[16-35]-P[1.000-3.000] HAP40 C 6 16-35 1.000-3.000
PBHTC08-L[16-35]-P[1.000-4.000] HAP40 C 8 16-35 1.000-4.000
PBHTC10-L[16-35]-P[2.000-6.000] HAP40 C 10 16-35 2.000-6.000
PBHTC13-L[16-35]-P[3.000-8.000] HAP40 C 13 16-35 3.000-8.000
PBHTC16-L[16-35]-P[5.000-10.000] HAP40 C 16 16-35 5.000-10.000
PBHTC20-L[16-35]-P[7.000-12.000] HAP40 C 20 16-35 7.000-12.000
PBHTC25-L[16-35]-P[10.000-16.000] HAP40 C 25 16-35 10.000-16.000
PBHTD06-L[16-35]-P[1.000-3.000] HAP40 D 6 16-35 1.000-3.000
PBHTD08-L[16-35]-P[1.000-4.000] HAP40 D 8 16-35 1.000-4.000
PBHTD10-L[16-35]-P[2.000-6.000] HAP40 D 10 16-35 2.000-6.000
PBHTD13-L[16-35]-P[3.000-8.000] HAP40 D 13 16-35 3.000-8.000
PBHTD16-L[16-35]-P[5.000-10.000] HAP40 D 16 16-35 5.000-10.000
PBHTD20-L[16-35]-P[7.000-12.000] HAP40 D 20 16-35 7.000-12.000
PBHTD25-L[16-35]-P[10.000-16.000] HAP40 D 25 16-35 10.000-16.000
PBHTE06-L[16-35]-P[1.000-3.000] HAP40 E 6 16-35 1.000-3.000
PBHTE08-L[16-35]-P[1.000-4.000] HAP40 E 8 16-35 1.000-4.000
PBHTE10-L[16-35]-P[2.000-6.000] HAP40 E 10 16-35 2.000-6.000
PBHTE13-L[16-35]-P[3.000-8.000] HAP40 E 13 16-35 3.000-8.000
PBHTE16-L[16-35]-P[5.000-10.000] HAP40 E 16 16-35 5.000-10.000
PBHTE20-L[16-35]-P[7.000-12.000] HAP40 E 20 16-35 7.000-12.000
PBHTE25-L[16-35]-P[10.000-16.000] HAP40 E 25 16-35 10.000-16.000
ไดมีบ่า แบบรูหลบเทเปอร์ INTP94