พั้นซ์มีบ่า ผิวขัดมัน INT พั้นซ์มาตรฐาน
ไดมีบ่า แบบรูหลบเทเปอร์ INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไดมีบ่า แบบรูหลบเทเปอร์ INTP94
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
BHTA04-[008-030]-P[.70-1.50] SKD11 A 5 04 .70~1.50 008~030
BHTA05-[008-030]-P[.70-2.50] SKD11 A 6 05 .70~2.50 008~030
BHTA06-[016-035]-P[1.00-3.00] SKD11 A 9 06 1.00~3.00 016~035
AHD08 BHTA08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 A 11 08 1.00~4.00 016~035
AHD10 BHTA10-[016-035]-P[2.00-6.00] SKD11 A 13 10 2.00~6.00 016~035
AHD13 BHTA13-[016-035]-P[3.00-8.00] SKD11 A 16 13 3.00~8.00 016~035
AHD16 BHTA16-[016-035]-P[5.00-10.00] SKD11 A 19 16 5.00~10.00 016~035
AHD20 BHTA20-[016-035]-P[7.00-12.00] SKD11 A 23 20 7.00~12.00 016~035
AHD25 BHTA25-[016-035]-P[10.00-16.00] SKD11 A 28 25 10.00~16.00 016~035
BHTB06-[016-035]-P[1.00-3.00] SKD11 B 9 06 1.00~3.00 016~035
BHTB08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 B 11 08 1.00~4.00 016~035
BHTB10-[016-035]-P[2.00-6.00] SKD11 B 13 10 2.00~6.00 016~035
BHTB13-[016-035]-P[3.00-8.00] SKD11 B 16 13 3.00~8.00 016~035
BHTB16-[016-035]-P[5.00-10.00] SKD11 B 19 16 5.00~10.00 016~035
BHTB20-[016-035]-P[7.00-12.00] SKD11 B 23 20 7.00~12.00 016~035
BHTB25-[016-035]-P[10.00-16.00] SKD11 B 28 25 10.00~16.00 016~035
BHTC06-[016-035]-P[1.00-3.00] SKD11 C 9 06 1.00~3.00 016~035
BHTC08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 C 11 08 1.00~4.00 016~035
BHTC10-[016-035]-P[2.00-6.00] SKD11 C 13 10 2.00~6.00 016~035
BHTC13-[016-035]-P[3.00-8.00] SKD11 C 16 13 3.00~8.00 016~035
BHTC16-[016-035]-P[5.00-10.00] SKD11 C 19 16 5.00~10.00 016~035
BHTC20-[016-035]-P[7.00-12.00] SKD11 C 23 20 7.00~12.00 016~035
BHTC25-[016-035]-P[10.00-16.00] SKD11 C 28 25 10.00~16.00 016~035
BHTD06-[016-035]-P[1.00-3.00] SKD11 D 9 06 1.00~3.00 016~035
BHTD08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 D 11 08 1.00~4.00 016~035
BHTD10-[016-035]-P[2.00-6.00] SKD11 D 13 10 2.00~6.00 016~035
BHTD13-[016-035]-P[3.00-8.00] SKD11 D 16 13 3.00~8.00 016~035
BHTD16-[016-035]-P[5.00-10.00] SKD11 D 19 16 5.00~10.00 016~035
AHDE20 BHTD20-[016-035]-P[7.00-12.00] SKD11 D 23 20 7.00~12.00 016~035
AHDE25 BHTD25-[016-035]-P[10.00-16.00] SKD11 D 28 25 10.00~16.00 016~035
BHTE06-[016-035]-P[1.00-3.00] SKD11 E 9 06 1.00~3.00 016~035
BHTE08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 E 11 08 1.00~4.00 016~035
BHTE10-[016-035]-P[2.00-6.00] SKD11 E 13 10 2.00~6.00 016~035
BHTE13-[016-035]-P[3.00-8.00] SKD11 E 16 13 3.00~8.00 016~035
BHTE16-[016-035]-P[5.00-10.00] SKD11 E 19 16 5.00~10.00 016~035
BHTE20-[016-035]-P[7.00-12.00] SKD11 E 23 20 7.00~12.00 016~035
BHTE25-[016-035]-P[10.00-16.00] SKD11 E 28 25 10.00~16.00 016~035
PBHTA04-[008-030]-P[.70-1.50] HAP40 A 5 04 .70~1.50 008~030
PBHTA05-[008-030]-P[.70-2.50] HAP40 A 6 05 .70~2.50 008~030
PBHTA06-[016-035]-P[1.00-3.00] HAP40 A 9 06 1.00~3.00 016~035
PBHTA08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 A 11 08 1.00~4.00 016~035
PBHTA10-[016-035]-P[2.00-6.00] HAP40 A 13 10 2.00~6.00 016~035
PAHD13 PBHTA13-[016-035]-P[3.00-8.00] HAP40 A 16 13 3.00~8.00 016~035
PBHTA16-[016-035]-P[5.00-10.00] HAP40 A 19 16 5.00~10.00 016~035
PBHTA20-[016-035]-P[7.00-12.00] HAP40 A 23 20 7.00~12.00 016~035
PBHTA25-[016-035]-P[10.00-16.00] HAP40 A 28 25 10.00~16.00 016~035
PBHTB06-[016-035]-P[1.00-3.00] HAP40 B 9 06 1.00~3.00 016~035
PBHTB08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 B 11 08 1.00~4.00 016~035
PBHTB10-[016-035]-P[2.00-6.00] HAP40 B 13 10 2.00~6.00 016~035
PBHTB13-[016-035]-P[3.00-8.00] HAP40 B 16 13 3.00~8.00 016~035
PBHTB16-[016-035]-P[5.00-10.00] HAP40 B 19 16 5.00~10.00 016~035
PBHTB20-[016-035]-P[7.00-12.00] HAP40 B 23 20 7.00~12.00 016~035
PBHTB25-[016-035]-P[10.00-16.00] HAP40 B 28 25 10.00~16.00 016~035
PBHTC06-[016-035]-P[1.00-3.00] HAP40 C 9 06 1.00~3.00 016~035
PBHTC08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 C 11 08 1.00~4.00 016~035
PBHTC10-[016-035]-P[2.00-6.00] HAP40 C 13 10 2.00~6.00 016~035
PBHTC13-[016-035]-P[3.00-8.00] HAP40 C 16 13 3.00~8.00 016~035
PBHTC16-[016-035]-P[5.00-10.00] HAP40 C 19 16 5.00~10.00 016~035
PBHTC20-[016-035]-P[7.00-12.00] HAP40 C 23 20 7.00~12.00 016~035
PBHTC25-[016-035]-P[10.00-16.00] HAP40 C 28 25 10.00~16.00 016~035
PBHTD06-[016-035]-P[1.00-3.00] HAP40 D 9 06 1.00~3.00 016~035
PBHTD08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 D 11 08 1.00~4.00 016~035
PBHTD10-[016-035]-P[2.00-6.00] HAP40 D 13 10 2.00~6.00 016~035
PBHTD13-[016-035]-P[3.00-8.00] HAP40 D 16 13 3.00~8.00 016~035
PBHTD16-[016-035]-P[5.00-10.00] HAP40 D 19 16 5.00~10.00 016~035
PBHTD20-[016-035]-P[7.00-12.00] HAP40 D 23 20 7.00~12.00 016~035
PBHTD25-[016-035]-P[10.00-16.00] HAP40 D 28 25 10.00~16.00 016~035
PBHTE06-[016-035]-P[1.00-3.00] HAP40 E 9 06 1.00~3.00 016~035
PBHTE08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 E 11 08 1.00~4.00 016~035
PBHTE10-[016-035]-P[2.00-6.00] HAP40 E 13 10 2.00~6.00 016~035
PBHTE13-[016-035]-P[3.00-8.00] HAP40 E 16 13 3.00~8.00 016~035
PBHTE16-[016-035]-P[5.00-10.00] HAP40 E 19 16 5.00~10.00 016~035
PBHTE20-[016-035]-P[7.00-12.00] HAP40 E 23 20 7.00~12.00 016~035
PBHTE25-[016-035]-P[10.00-16.00] HAP40 E 28 25 10.00~16.00 016~035