ไดตรง แบบรูเทเปอร์

BUTTON DIES ไดแบบต่างๆ

ไดตรง แบบรูเทเปอร์

ANGULAR BUTTON DIES -STRAIGHT TYPE

BT_, PBT_

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
Part Number Material Shape Diameter L dimension P dimension
BTA04-L[8-30]-P[0.700-1.500] SKD11 A 4 8-30 0.700-1.500
BTA05-L[8-30]-P[0.700-2.500] SKD11 A 5 8-30 0.700-2.500
BTA06-L[16-35]-P[1.000-3.000] SKD11 A 6 16-35 1.000-3.000
BTA08-L[16-35]-P[1.000-4.000] SKD11 A 8 16-35 1.000-4.000
BTA10-L[16-35]-P[2.000-6.000] SKD11 A 10 16-35 2.000-6.000
BTA13-L[16-35]-P[3.000-8.000] SKD11 A 13 16-35 3.000-8.000
BTA16-L[16-35]-P[5.000-10.000] SKD11 A 16 16-35 5.000-10.000
BTA20-L[16-35]-P[7.000-12.000] SKD11 A 20 16-35 7.000-12.000
BTA25-L[16-35]-P[10.000-16.000] SKD11 A 25 16-35 10.000-16.000
BTB08-L[16-35]-P[1.000-4.000] SKD11 B 8 16-35 1.000-4.000
BTB10-L[16-35]-P[2.000-6.000] SKD11 B 10 16-35 2.000-6.000
BTB13-L[16-35]-P[3.000-8.000] SKD11 B 13 16-35 3.000-8.000
BTB16-L[16-35]-P[5.000-10.000] SKD11 B 16 16-35 5.000-10.000
BTB20-L[16-35]-P[7.000-12.000] SKD11 B 20 16-35 7.000-12.000
BTB25-L[16-35]-P[10.000-16.000] SKD11 B 25 16-35 10.000-16.000
BTC08-L[16-35]-P[1.000-4.000] SKD11 C 8 16-35 1.000-4.000
BTC10-L[16-35]-P[2.000-6.000] SKD11 C 10 16-35 2.000-6.000
BTC13-L[16-35]-P[3.000-8.000] SKD11 C 13 16-35 3.000-8.000
BTC16-L[16-35]-P[5.000-10.000] SKD11 C 16 16-35 5.000-10.000
BTC20-L[16-35]-P[7.000-12.000] SKD11 C 20 16-35 7.000-12.000
BTC25-L[16-35]-P[10.000-16.000] SKD11 C 25 16-35 10.000-16.000
BTD08-L[16-35]-P[1.000-4.000] SKD11 D 8 16-35 1.000-4.000
BTD10-L[16-35]-P[2.000-6.000] SKD11 D 10 16-35 2.000-6.000
BTD13-L[16-35]-P[3.000-8.000] SKD11 D 13 16-35 3.000-8.000
BTD16-L[16-35]-P[5.000-10.000] SKD11 D 16 16-35 5.000-10.000
BTD20-L[16-35]-P[7.000-12.000] SKD11 D 20 16-35 7.000-12.000
BTD25-L[16-35]-P[10.000-16.000] SKD11 D 25 16-35 10.000-16.000
BTE08-L[16-35]-P[1.000-4.000] SKD11 E 8 16-35 1.000-4.000
BTE10-L[16-35]-P[2.000-6.000] SKD11 E 10 16-35 2.000-6.000
BTE13-L[16-35]-P[3.000-8.000] SKD11 E 13 16-35 3.000-8.000
BTE16-L[16-35]-P[5.000-10.000] SKD11 E 16 16-35 5.000-10.000
BTE20-L[16-35]-P[7.000-12.000] SKD11 E 20 16-35 7.000-12.000
BTE25-L[16-35]-P[10.000-16.000] SKD11 E 25 16-35 10.000-16.000
PBTA04-L[8-30]-P[0.700-1.500] HAP40 A 4 8-30 0.700-1.500
PBTA05-L[8-30]-P[0.700-2.500] HAP40 A 5 8-30 0.700-2.500
PBTA06-L[16-35]-P[1.000-3.000] HAP40 A 6 16-35 1.000-3.000
PBTA08-L[16-35]-P[1.000-4.000] HAP40 A 8 16-35 1.000-4.000
PBTA10-L[16-35]-P[2.000-6.000] HAP40 A 10 16-35 2.000-6.000
PBTA13-L[16-35]-P[3.000-8.000] HAP40 A 13 16-35 3.000-8.000
PBTA16-L[16-35]-P[5.000-10.000] HAP40 A 16 16-35 5.000-10.000
PBTA20-L[16-35]-P[7.000-12.000] HAP40 A 20 16-35 7.000-12.000
PBTA25-L[16-35]-P[10.000-16.000] HAP40 A 25 16-35 10.000-16.000
PBTB08-L[16-35]-P[1.000-4.000] HAP40 B 8 16-35 1.000-4.000
PBTB10-L[16-35]-P[2.000-6.000] HAP40 B 10 16-35 2.000-6.000
PBTB13-L[16-35]-P[3.000-8.000] HAP40 B 13 16-35 3.000-8.000
PBTB16-L[16-35]-P[5.000-10.000] HAP40 B 16 16-35 5.000-10.000
PBTB20-L[16-35]-P[7.000-12.000] HAP40 B 20 16-35 7.000-12.000
PBTB25-L[16-35]-P[10.000-16.000] HAP40 B 25 16-35 10.000-16.000
PBTC08-L[16-35]-P[1.000-4.000] HAP40 C 8 16-35 1.000-4.000
PBTC10-L[16-35]-P[2.000-6.000] HAP40 C 10 16-35 2.000-6.000
PBTC13-L[16-35]-P[3.000-8.000] HAP40 C 13 16-35 3.000-8.000
PBTC16-L[16-35]-P[5.000-10.000] HAP40 C 16 16-35 5.000-10.000
PBTC20-L[16-35]-P[7.000-12.000] HAP40 C 20 16-35 7.000-12.000
PBTC25-L[16-35]-P[10.000-16.000] HAP40 C 25 16-35 10.000-16.000
PBTD08-L[16-35]-P[1.000-4.000] HAP40 D 8 16-35 1.000-4.000
PBTD10-L[16-35]-P[2.000-6.000] HAP40 D 10 16-35 2.000-6.000
PBTD13-L[16-35]-P[3.000-8.000] HAP40 D 13 16-35 3.000-8.000
PBTD16-L[16-35]-P[5.000-10.000] HAP40 D 16 16-35 5.000-10.000
PBTD20-L[16-35]-P[7.000-12.000] HAP40 D 20 16-35 7.000-12.000
PBTD25-L[16-35]-P[10.000-16.000] HAP40 D 25 16-35 10.000-16.000
PBTE08-L[16-35]-P[1.000-4.000] HAP40 E 8 16-35 1.000-4.000
PBTE10-L[16-35]-P[2.000-6.000] HAP40 E 10 16-35 2.000-6.000
PBTE13-L[16-35]-P[3.000-8.000] HAP40 E 13 16-35 3.000-8.000
PBTE16-L[16-35]-P[5.000-10.000] HAP40 E 16 16-35 5.000-10.000
PBTE20-L[16-35]-P[7.000-12.000] HAP40 E 20 16-35 7.000-12.000
PBTE25-L[16-35]-P[10.000-16.000] HAP40 E 25 16-35 10.000-16.000
ไดตรง แบบรูเทเปอร์ INTP95