ไดตรง แบบรูเทเปอร์ INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES
ไดตรง แบบรูเทเปอร์ INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไดตรง แบบรูเทเปอร์ INTP95
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
BTA04-[008-030]-P[.70-1.50] SKD11 A 04 .70~1.50 008~030
BTA05-[008-030]-P[.70-2.50] SKD11 A 05 .70~2.50 008~030
ASD06 BTA06-[016-035]-P[1.00-3.00] SKD11 A 06 1.00~3.00 016~035
ASD08 BTA08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 A 08 1.00~4.00 016~035
BTA10-[016-035]-P[2.00-6.00] SKD11 A 10 2.00~6.00 016~035
ASD13 BTA13-[016-035]-P[3.00-8.00] SKD11 A 13 3.00~8.00 016~035
BTA16-[016-035]-P[5.00-10.00] SKD11 A 16 5.00~10.00 016~035
ASD20 BTA20-[016-035]-P[7.00-12.00] SKD11 A 20 7.00~12.00 016~035
ASD25 BTA25-[016-035]-P[10.00-16.00] SKD11 A 25 10.00~16.00 016~035
BTB08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 B 08 1.00~4.00 016~035
BTB10-[016-035]-P[2.00-6.00] SKD11 B 10 2.00~6.00 016~035
BTB13-[016-035]-P[3.00-8.00] SKD11 B 13 3.00~8.00 016~035
BTB16-[016-035]-P[5.00-10.00] SKD11 B 16 5.00~10.00 016~035
BTB20-[016-035]-P[7.00-12.00] SKD11 B 20 7.00~12.00 016~035
BTB25-[016-035]-P[10.00-16.00] SKD11 B 25 10.00~16.00 016~035
BTC08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 C 08 1.00~4.00 016~035
BTC10-[016-035]-P[2.00-6.00] SKD11 C 10 2.00~6.00 016~035
BTC13-[016-035]-P[3.00-8.00] SKD11 C 13 3.00~8.00 016~035
BTC16-[016-035]-P[5.00-10.00] SKD11 C 16 5.00~10.00 016~035
BTC20-[016-035]-P[7.00-12.00] SKD11 C 20 7.00~12.00 016~035
BTC25-[016-035]-P[10.00-16.00] SKD11 C 25 10.00~16.00 016~035
BTD08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 D 08 1.00~4.00 016~035
BTD10-[016-035]-P[2.00-6.00] SKD11 D 10 2.00~6.00 016~035
BTD13-[016-035]-P[3.00-8.00] SKD11 D 13 3.00~8.00 016~035
ASDE16 BTD16-[016-035]-P[5.00-10.00] SKD11 D 16 5.00~10.00 016~035
BTD20-[016-035]-P[7.00-12.00] SKD11 D 20 7.00~12.00 016~035
BTD25-[016-035]-P[10.00-16.00] SKD11 D 25 10.00~16.00 016~035
BTE08-[016-035]-P[1.00-4.00] SKD11 E 08 1.00~4.00 016~035
BTE10-[016-035]-P[2.00-6.00] SKD11 E 10 2.00~6.00 016~035
BTE13-[016-035]-P[3.00-8.00] SKD11 E 13 3.00~8.00 016~035
BTE16-[016-035]-P[5.00-10.00] SKD11 E 16 5.00~10.00 016~035
BTE20-[016-035]-P[7.00-12.00] SKD11 E 20 7.00~12.00 016~035
BTE25-[016-035]-P[10.00-16.00] SKD11 E 25 10.00~16.00 016~035
PBTA04-[008-030]-P[.70-1.50] HAP40 A 04 .70~1.50 008~030
PBTA05-[008-030]-P[.70-2.50] HAP40 A 05 .70~2.50 008~030
PBTA06-[016-035]-P[1.00-3.00] HAP40 A 06 1.00~3.00 016~035
PBTA08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 A 08 1.00~4.00 016~035
PBTA10-[016-035]-P[2.00-6.00] HAP40 A 10 2.00~6.00 016~035
PBTA13-[016-035]-P[3.00-8.00] HAP40 A 13 3.00~8.00 016~035
PBTA16-[016-035]-P[5.00-10.00] HAP40 A 16 5.00~10.00 016~035
PBTA20-[016-035]-P[7.00-12.00] HAP40 A 20 7.00~12.00 016~035
PBTA25-[016-035]-P[10.00-16.00] HAP40 A 25 10.00~16.00 016~035
PBTB08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 B 08 1.00~4.00 016~035
PBTB10-[016-035]-P[2.00-6.00] HAP40 B 10 2.00~6.00 016~035
PBTB13-[016-035]-P[3.00-8.00] HAP40 B 13 3.00~8.00 016~035
PBTB16-[016-035]-P[5.00-10.00] HAP40 B 16 5.00~10.00 016~035
PBTB20-[016-035]-P[7.00-12.00] HAP40 B 20 7.00~12.00 016~035
PBTB25-[016-035]-P[10.00-16.00] HAP40 B 25 10.00~16.00 016~035
PBTC08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 C 08 1.00~4.00 016~035
PBTC10-[016-035]-P[2.00-6.00] HAP40 C 10 2.00~6.00 016~035
PBTC13-[016-035]-P[3.00-8.00] HAP40 C 13 3.00~8.00 016~035
PBTC16-[016-035]-P[5.00-10.00] HAP40 C 16 5.00~10.00 016~035
PBTC20-[016-035]-P[7.00-12.00] HAP40 C 20 7.00~12.00 016~035
PBTC25-[016-035]-P[10.00-16.00] HAP40 C 25 10.00~16.00 016~035
PBTD08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 D 08 1.00~4.00 016~035
PBTD10-[016-035]-P[2.00-6.00] HAP40 D 10 2.00~6.00 016~035
PBTD13-[016-035]-P[3.00-8.00] HAP40 D 13 3.00~8.00 016~035
PBTD16-[016-035]-P[5.00-10.00] HAP40 D 16 5.00~10.00 016~035
PBTD20-[016-035]-P[7.00-12.00] HAP40 D 20 7.00~12.00 016~035
PBTD25-[016-035]-P[10.00-16.00] HAP40 D 25 10.00~16.00 016~035
PBTE08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 E 08 1.00~4.00 016~035
PBTE10-[016-035]-P[2.00-6.00] HAP40 E 10 2.00~6.00 016~035
PBTE13-[016-035]-P[3.00-8.00] HAP40 E 13 3.00~8.00 016~035
PBTE16-[016-035]-P[5.00-10.00] HAP40 E 16 5.00~10.00 016~035
PBTE20-[016-035]-P[7.00-12.00] HAP40 E 20 7.00~12.00 016~035
PBTE25-[016-035]-P[10.00-16.00] HAP40 E 25 10.00~16.00 016~035