ได แบบฟรีไซส์ INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES
ได แบบฟรีไซส์ INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ได แบบฟรีไซส์ INTP96
ได แบบฟรีไซส์ INTP96
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
FHA06-[016-040]-P[1.20-3.20] SKD11 06 1.20~3.20 016~040
FHA08-[016-040]-P[1.20-4.40] SKD11 08 1.20~4.40 016~040
FHA10-[016-040]-P[1.20-6.40] SKD11 10 1.20~6.40 016~040
FHA13-[016-040]-P[1.50-8.50] SKD11 13 1.50~8.50 016~040
FHA16-[016-040]-P[2.50-10.50] SKD11 16 2.50~10.50 016~040
FHA20-[016-040]-P[3.50-12.50] SKD11 20 3.50~12.50 016~040
FHA25-[016-040]-P[5.00-16.50] SKD11 25 5.00~16.50 016~040
FHA32-[016-040]-P[7.50-21.00] SKD11 32 7.50~21.00 016~040
FHA38-[016-040]-P[9.50-27.00] SKD11 38 9.50~27.00 016~040
FHA45-[016-040]-P[12.50-36.00] SKD11 45 12.50~36.00 016~040
FHA50-[016-040]-P[16.50-41.00] SKD11 50 16.50~41.00 016~040
FHA56-[016-040]-P[19.00-46.00] SKD11 56 19.00~46.00 016~040
FHB08-[016-040]-P[1.00-4.40] SKD11 08 1.00~4.40 016~040
FHB10-[016-040]-P[1.00-6.40] SKD11 10 1.00~6.40 016~040
FHB13-[016-040]-P[1.00-8.50] SKD11 13 1.00~8.50 016~040
FHB16-[016-040]-P[1.00-10.50] SKD11 16 1.00~10.50 016~040
FHB20-[016-040]-P[1.50-12.50] SKD11 20 1.50~12.50 016~040
FHB25-[016-040]-P[1.50-16.50] SKD11 25 1.50~16.50 016~040
FHB32-[016-040]-P[2.00-21.00] SKD11 32 2.00~21.00 016~040
FHB38-[016-040]-P[2.50-27.00] SKD11 38 2.50~27.00 016~040
FHB45-[016-040]-P[3.00-36.00] SKD11 45 3.00~36.00 016~040
FHB50-[016-040]-P[3.50-41.00] SKD11 50 3.50~41.00 016~040
FHB56-[016-040]-P[4.00-46.00] SKD11 56 4.00~46.00 016~040
FHC08-[016-040]-P[1.00-4.40] SKD11 08 1.00~4.40 016~040
FHC10-[016-040]-P[1.00-6.40] SKD11 10 1.00~6.40 016~040
FHC13-[016-040]-P[1.00-8.50] SKD11 13 1.00~8.50 016~040
FHC16-[016-040]-P[1.00-10.50] SKD11 16 1.00~10.50 016~040
FHC20-[016-040]-P[1.50-12.50] SKD11 20 1.50~12.50 016~040
FHC25-[016-040]-P[1.50-16.50] SKD11 25 1.50~16.50 016~040
FHC32-[016-040]-P[2.00-21.00] SKD11 32 2.00~21.00 016~040
FHC38-[016-040]-P[2.50-27.00] SKD11 38 2.50~27.00 016~040
FHC45-[016-040]-P[3.00-36.00] SKD11 45 3.00~36.00 016~040
FHC50-[016-040]-P[3.50-41.00] SKD11 50 3.50~41.00 016~040
FHC56-[016-040]-P[4.00-46.00] SKD11 56 4.00~46.00 016~040
FHD08-[016-040]-P[1.00-4.40] SKD11 08 1.00~4.40 016~040
FHD10-[016-040]-P[1.00-6.40] SKD11 10 1.00~6.40 016~040
FHD13-[016-040]-P[1.00-8.50] SKD11 13 1.00~8.50 016~040
FHD16-[016-040]-P[1.00-10.50] SKD11 16 1.00~10.50 016~040
FHD20-[016-040]-P[1.50-12.50] SKD11 20 1.50~12.50 016~040
FHD25-[016-040]-P[1.50-16.50] SKD11 25 1.50~16.50 016~040
FHD32-[016-040]-P[2.00-21.00] SKD11 32 2.00~21.00 016~040
FHD38-[016-040]-P[2.50-27.00] SKD11 38 2.50~27.00 016~040
FHD45-[016-040]-P[3.00-36.00] SKD11 45 3.00~36.00 016~040
FHD50-[016-040]-P[3.50-41.00] SKD11 50 3.50~41.00 016~040
FHD56-[016-040]-P[4.00-46.00] SKD11 56 4.00~46.00 016~040
FHE08-[016-040]-P[1.00-4.40] SKD11 08 1.00~4.40 016~040
FHE10-[016-040]-P[1.00-6.40] SKD11 10 1.00~6.40 016~040
FHE13-[016-040]-P[1.00-8.50] SKD11 13 1.00~8.50 016~040
FHE16-[016-040]-P[1.00-10.50] SKD11 16 1.00~10.50 016~040
FHE20-[016-040]-P[1.50-12.50] SKD11 20 1.50~12.50 016~040
FHE25-[016-040]-P[1.50-16.50] SKD11 25 1.50~16.50 016~040
FHE32-[016-040]-P[2.00-21.00] SKD11 32 2.00~21.00 016~040
FHE38-[016-040]-P[2.50-27.00] SKD11 38 2.50~27.00 016~040
FHE45-[016-040]-P[3.00-36.00] SKD11 45 3.00~36.00 016~040
FHE50-[016-040]-P[3.50-41.00] SKD11 50 3.50~41.00 016~040
FHE56-[016-040]-P[4.00-46.00] SKD11 56 4.00~46.00 016~040
FSA06-[016-040]-P[1.20-3.20] SKD11 06 1.20~3.20 016~040
FSA08-[016-040]-P[1.20-4.40] SKD11 08 1.20~4.40 016~040
FSA10-[016-040]-P[1.20-6.40] SKD11 10 1.20~6.40 016~040
FSA13-[016-040]-P[1.50-8.50] SKD11 13 1.50~8.50 016~040
FSA16-[016-040]-P[2.50-10.50] SKD11 16 2.50~10.50 016~040
FSA20-[016-040]-P[3.50-12.50] SKD11 20 3.50~12.50 016~040
FSA25-[016-040]-P[5.00-16.50] SKD11 25 5.00~16.50 016~040
FSA32-[016-040]-P[7.50-21.00] SKD11 32 7.50~21.00 016~040
FSA38-[016-040]-P[9.50-27.00] SKD11 38 9.50~27.00 016~040
FSA45-[016-040]-P[12.50-36.00] SKD11 45 12.50~36.00 016~040
FSA50-[016-040]-P[16.50-41.00] SKD11 50 16.50~41.00 016~040
FSA56-[016-040]-P[19.00-46.00] SKD11 56 19.00~46.00 016~040
FSB08-[016-040]-P[1.00-4.40] SKD11 08 1.00~4.40 016~040
FSB10-[016-040]-P[1.00-6.40] SKD11 10 1.00~6.40 016~040
FSB13-[016-040]-P[1.00-8.50] SKD11 13 1.00~8.50 016~040
FSB16-[016-040]-P[1.00-10.50] SKD11 16 1.00~10.50 016~040
FSB20-[016-040]-P[1.50-12.50] SKD11 20 1.50~12.50 016~040
FSB25-[016-040]-P[1.50-16.50] SKD11 25 1.50~16.50 016~040
FSB32-[016-040]-P[2.00-21.00] SKD11 32 2.00~21.00 016~040
FSB38-[016-040]-P[2.50-27.00] SKD11 38 2.50~27.00 016~040
FSB45-[016-040]-P[3.00-36.00] SKD11 45 3.00~36.00 016~040
FSB50-[016-040]-P[3.50-41.00] SKD11 50 3.50~41.00 016~040
FSB56-[016-040]-P[4.00-46.00] SKD11 56 4.00~46.00 016~040
FSC08-[016-040]-P[1.00-4.40] SKD11 08 1.00~4.40 016~040
FSC10-[016-040]-P[1.00-6.40] SKD11 10 1.00~6.40 016~040
FSC13-[016-040]-P[1.00-8.50] SKD11 13 1.00~8.50 016~040
FSC16-[016-040]-P[1.00-10.50] SKD11 16 1.00~10.50 016~040
FSC20-[016-040]-P[1.50-12.50] SKD11 20 1.50~12.50 016~040
FSC25-[016-040]-P[1.50-16.50] SKD11 25 1.50~16.50 016~040
FSC32-[016-040]-P[2.00-21.00] SKD11 32 2.00~21.00 016~040
FSC38-[016-040]-P[2.50-27.00] SKD11 38 2.50~27.00 016~040
FSC45-[016-040]-P[3.00-36.00] SKD11 45 3.00~36.00 016~040
FSC50-[016-040]-P[3.50-41.00] SKD11 50 3.50~41.00 016~040
FSC56-[016-040]-P[4.00-46.00] SKD11 56 4.00~46.00 016~040
FSD08-[016-040]-P[1.00-4.40] SKD11 08 1.00~4.40 016~040
FSD10-[016-040]-P[1.00-6.40] SKD11 10 1.00~6.40 016~040
FSD13-[016-040]-P[1.00-8.50] SKD11 13 1.00~8.50 016~040
FSD16-[016-040]-P[1.00-10.50] SKD11 16 1.00~10.50 016~040
FSD20-[016-040]-P[1.50-12.50] SKD11 20 1.50~12.50 016~040
FSD25-[016-040]-P[1.50-16.50] SKD11 25 1.50~16.50 016~040
FSD32-[016-040]-P[2.00-21.00] SKD11 32 2.00~21.00 016~040
FSD38-[016-040]-P[2.50-27.00] SKD11 38 2.50~27.00 016~040
FSD45-[016-040]-P[3.00-36.00] SKD11 45 3.00~36.00 016~040