ไดใช้ในพื้นที่มุมเอียง INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES
ไดใช้ในพื้นที่มุมเอียง INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไดใช้ในพื้นที่มุมเอียง INTP98
ไดใช้ในพื้นที่มุมเอียง INTP98
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
S-BHA10-[040-040]-P[2.00-6.00] SKD11 A 10.000 10 2.00~6.00 040~040
S-BHA13-[040-040]-P[3.00-8.00] SKD11 A 10.000 13 3.00~8.00 040~040
S-BHA16-[040-040]-P[5.00-10.00] SKD11 A 10.000 16 5.00~10.00 040~040
S-BHA20-[040-040]-P[7.00-12.00] SKD11 A 12.000 20 7.00~12.00 040~040
S-BHA25-[040-040]-P[10.00-16.00] SKD11 A 12.000 25 10.00~16.00 040~040
S-BHA32-[040-040]-P[15.00-20.00] SKD11 A 15.000 32 15.00~20.00 040~040
S-BHA38-[040-040]-P[19.00-26.00] SKD11 A 15.000 38 19.00~26.00 040~040
S-BHA45-[040-040]-P[25.00-35.00] SKD11 A 20.000 45 25.00~35.00 040~040
S-BHA50-[040-040]-P[33.00-40.00] SKD11 A 20.000 50 33.00~40.00 040~040
S-BHA56-[040-040]-P[38.00-45.00] SKD11 A 20.000 56 38.00~45.00 040~040
S-BHB10-[040-040]-P[1.20-6.00] SKD11 B 10.000 10 1.20~6.00 040~040
S-BHB13-[040-040]-P[1.50-8.00] SKD11 B 10.000 13 1.50~8.00 040~040
S-BHB16-[040-040]-P[2.00-10.00] SKD11 B 10.000 16 2.00~10.00 040~040
S-BHB20-[040-040]-P[3.00-12.00] SKD11 B 12.000 20 3.00~12.00 040~040
S-BHB25-[040-040]-P[3.00-16.00] SKD11 B 12.000 25 3.00~16.00 040~040
S-BHB32-[040-040]-P[4.00-20.00] SKD11 B 15.000 32 4.00~20.00 040~040
S-BHB38-[040-040]-P[5.00-26.00] SKD11 B 15.000 38 5.00~26.00 040~040
S-BHB45-[040-040]-P[6.00-35.00] SKD11 B 20.000 45 6.00~35.00 040~040
S-BHB50-[040-040]-P[7.00-40.00] SKD11 B 20.000 50 7.00~40.00 040~040
S-BHB56-[040-040]-P[8.00-45.00] SKD11 B 20.000 56 8.00~45.00 040~040
S-BHC10-[040-040]-P[1.20-6.00] SKD11 C 10.000 10 1.20~6.00 040~040
S-BHC13-[040-040]-P[1.50-8.00] SKD11 C 10.000 13 1.50~8.00 040~040
S-BHC16-[040-040]-P[2.00-10.00] SKD11 C 10.000 16 2.00~10.00 040~040
S-BHC20-[040-040]-P[3.00-12.00] SKD11 C 12.000 20 3.00~12.00 040~040
S-BHC25-[040-040]-P[3.00-16.00] SKD11 C 12.000 25 3.00~16.00 040~040
S-BHC32-[040-040]-P[4.00-20.00] SKD11 C 15.000 32 4.00~20.00 040~040
S-BHC38-[040-040]-P[5.00-26.00] SKD11 C 15.000 38 5.00~26.00 040~040
S-BHC45-[040-040]-P[6.00-35.00] SKD11 C 20.000 45 6.00~35.00 040~040
S-BHC50-[040-040]-P[7.00-40.00] SKD11 C 20.000 50 7.00~40.00 040~040
S-BHC56-[040-040]-P[8.00-45.00] SKD11 C 20.000 56 8.00~45.00 040~040
S-BHD10-[040-040]-P[1.20-6.00] SKD11 D 10.000 10 1.20~6.00 040~040
S-BHD13-[040-040]-P[1.50-8.00] SKD11 D 10.000 13 1.50~8.00 040~040
S-BHD16-[040-040]-P[2.00-10.00] SKD11 D 10.000 16 2.00~10.00 040~040
S-BHD20-[040-040]-P[3.00-12.00] SKD11 D 12.000 20 3.00~12.00 040~040
S-BHD25-[040-040]-P[3.00-16.00] SKD11 D 12.000 25 3.00~16.00 040~040
S-BHD32-[040-040]-P[4.00-20.00] SKD11 D 15.000 32 4.00~20.00 040~040
S-BHD38-[040-040]-P[5.00-26.00] SKD11 D 15.000 38 5.00~26.00 040~040
S-BHD45-[040-040]-P[6.00-35.00] SKD11 D 20.000 45 6.00~35.00 040~040
S-BHD50-[040-040]-P[7.00-40.00] SKD11 D 20.000 50 7.00~40.00 040~040
S-BHD56-[040-040]-P[8.00-45.00] SKD11 D 20.000 56 8.00~45.00 040~040
S-BHE10-[040-040]-P[1.20-6.00] SKD11 E 10.000 10 1.20~6.00 040~040
S-BHE13-[040-040]-P[1.50-8.00] SKD11 E 10.000 13 1.50~8.00 040~040
S-BHE16-[040-040]-P[2.00-10.00] SKD11 E 10.000 16 2.00~10.00 040~040
S-BHE20-[040-040]-P[3.00-12.00] SKD11 E 12.000 20 3.00~12.00 040~040
S-BHE25-[040-040]-P[3.00-16.00] SKD11 E 12.000 25 3.00~16.00 040~040
S-BHE32-[040-040]-P[4.00-20.00] SKD11 E 15.000 32 4.00~20.00 040~040
S-BHE38-[040-040]-P[5.00-26.00] SKD11 E 15.000 38 5.00~26.00 040~040
S-BHE45-[040-040]-P[6.00-35.00] SKD11 E 20.000 45 6.00~35.00 040~040
S-BHE50-[040-040]-P[7.00-40.00] SKD11 E 20.000 50 7.00~40.00 040~040
S-BHE56-[040-040]-P[8.00-45.00] SKD11 E 20.000 56 8.00~45.00 040~040
S-BSA10-[016-040]-P[2.00-6.00] SKD11 A 10.000 10 2.00~6.00 016~040
S-BSA13-[016-040]-P[3.00-8.00] SKD11 A 10.000 13 3.00~8.00 016~040
S-BSA16-[016-040]-P[5.00-10.00] SKD11 A 10.000 16 5.00~10.00 016~040
S-BSA20-[016-040]-P[7.00-12.00] SKD11 A 12.000 20 7.00~12.00 016~040
S-BSA25-[016-040]-P[10.00-16.00] SKD11 A 12.000 25 10.00~16.00 016~040
S-BSA32-[016-040]-P[15.00-20.00] SKD11 A 15.000 32 15.00~20.00 016~040
S-BSA38-[016-040]-P[19.00-26.00] SKD11 A 15.000 38 19.00~26.00 016~040
S-BSA45-[020-040]-P[25.00-35.00] SKD11 A 20.000 45 25.00~35.00 020~040
S-BSA50-[020-040]-P[33.00-40.00] SKD11 A 20.000 50 33.00~40.00 020~040
S-BSA56-[020-040]-P[38.00-45.00] SKD11 A 20.000 56 38.00~45.00 020~040
S-BSB10-[016-040]-P[1.20-6.00] SKD11 B 10.000 10 1.20~6.00 016~040
S-BSB13-[016-040]-P[1.50-8.00] SKD11 B 10.000 13 1.50~8.00 016~040
S-BSB16-[016-040]-P[2.00-10.00] SKD11 B 10.000 16 2.00~10.00 016~040
S-BSB20-[016-040]-P[3.00-12.00] SKD11 B 12.000 20 3.00~12.00 016~040
S-BSB25-[016-040]-P[3.00-16.00] SKD11 B 12.000 25 3.00~16.00 016~040
S-BSB32-[016-040]-P[4.00-20.00] SKD11 B 15.000 32 4.00~20.00 016~040
S-BSB38-[016-040]-P[5.00-26.00] SKD11 B 15.000 38 5.00~26.00 016~040
S-BSB45-[020-040]-P[6.00-35.00] SKD11 B 20.000 45 6.00~35.00 020~040
S-BSB50-[020-040]-P[7.00-40.00] SKD11 B 20.000 50 7.00~40.00 020~040
S-BSB56-[020-040]-P[8.00-45.00] SKD11 B 20.000 56 8.00~45.00 020~040
S-BSC10-[016-040]-P[1.20-6.00] SKD11 C 10.000 10 1.20~6.00 016~040
S-BSC13-[016-040]-P[1.50-8.00] SKD11 C 10.000 13 1.50~8.00 016~040
S-BSC16-[016-040]-P[2.00-10.00] SKD11 C 10.000 16 2.00~10.00 016~040
S-BSC20-[016-040]-P[3.00-12.00] SKD11 C 12.000 20 3.00~12.00 016~040
S-BSC25-[016-040]-P[3.00-16.00] SKD11 C 12.000 25 3.00~16.00 016~040
S-BSC32-[016-040]-P[4.00-20.00] SKD11 C 15.000 32 4.00~20.00 016~040
S-BSC38-[016-040]-P[5.00-26.00] SKD11 C 15.000 38 5.00~26.00 016~040
S-BSC45-[020-040]-P[6.00-35.00] SKD11 C 20.000 45 6.00~35.00 020~040
S-BSC50-[020-040]-P[7.00-40.00] SKD11 C 20.000 50 7.00~40.00 020~040
S-BSC56-[020-040]-P[8.00-45.00] SKD11 C 20.000 56 8.00~45.00 020~040
S-BSD10-[016-040]-P[1.20-6.00] SKD11 D 10.000 10 1.20~6.00 016~040
S-BSD13-[016-040]-P[1.50-8.00] SKD11 D