Home > สปริง และยูรีเทน > SPRING > สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนักพิเศษ
สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนักพิเศษ
สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนักพิเศษ (01 ASB)
ASB สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนักพิเศษ (สีน้ำตาล) Extra Heavy Load Die Spring
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
01 ASB08-030 Die Spring Extra Heavy ASB08-030 (Brown) 10 ชิ้น 41.00 - 41.00
01 ASB08-035 Die Spring Extra Heavy ASB08-035 (Brown) 3 ชิ้น 44.00 - 44.00
01 ASB08-055 Die Spring Extra Heavy ASB08-055 (Brown) 15 ชิ้น 55.00 - 55.00
01 ASB10-020 Die Spring Extra Heavy ASB10-020 (Brown) 106 ชิ้น 32.00 - 32.00
01 ASB10-025 Die Spring Extra Heavy ASB10-025 (Brown) 20 ชิ้น 39.00 - 39.00
01 ASB10-030 Die Spring Extra Heavy ASB10-030 (Brown) 30 ชิ้น 45.00 - 45.00
01 ASB10-035 Die Spring Extra Heavy ASB10-035 (Brown) 1 ชิ้น 41.00 - 41.00
01 ASB10-045 Die Spring Extra Heavy ASB10-045 (Brown) 1 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASB10-050 Die Spring Extra Heavy ASB10-050 (Brown) 9 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASB10-060 Die Spring Extra Heavy ASB10-060 (Brown) 0 ชิ้น 51.00 - 51.00
01 ASB10-075 Die Spring Extra Heavy ASB10-075 (Brown) 40 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASB12-020 Die Spring Extra Heavy ASB12-020 (Brown) 22 ชิ้น 45.00 - 45.00
01 ASB12-030 Die Spring Extra Heavy ASB12-030 (Brown) 14 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASB12-035 Die Spring Extra Heavy ASB12-035 (Brown) 35 ชิ้น 49.00 - 49.00
01 ASB12-040 Die Spring Extra Heavy ASB12-040 (Brown) 8 ชิ้น 51.00 - 51.00
01 ASB12-045 Die Spring Extra Heavy ASB12-045 (Brown) 16 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASB12-050 Die Spring Extra Heavy ASB12-050 (Brown) 7 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASB12-055 Die Spring Extra Heavy ASB12-055 (Brown) 24 ชิ้น 60.00 - 60.00
01 ASB12-060 Die Spring Extra Heavy ASB12-060 (Brown) 9 ชิ้น 64.00 - 64.00
01 ASB12-080 Die Spring Extra Heavy ASB12-080 (Brown) 11 ชิ้น 79.00 - 79.00
01 ASB12-090 Die Spring Extra Heavy ASB12-090 (Brown) 0 ชิ้น 85.00 - 85.00
01 ASB14-025 Die Spring Extra Heavy ASB14-025 (Brown) 0 ชิ้น 51.00 - 51.00
01 ASB14-030 Die Spring Extra Heavy ASB14-030 (Brown) 20 ชิ้น 51.00 - 51.00
01 ASB14-035 Die Spring Extra Heavy ASB14-035 (Brown) 0 ชิ้น 55.00 - 55.00
01 ASB14-040 Die Spring Extra Heavy ASB14-040 (Brown) 3 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASB14-045 Die Spring Extra Heavy ASB14-045 (Brown) 11 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASB14-050 Die Spring Extra Heavy ASB14-050 (Brown) 4 ชิ้น 60.00 - 60.00
01 ASB14-055 Die Spring Extra Heavy ASB14-055 (Brown) 18 ชิ้น 66.00 - 66.00
01 ASB14-060 Die Spring Extra Heavy ASB14-060 (Brown) 0 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASB14-065 Die Spring Extra Heavy ASB14-065 (Brown) 1 ชิ้น 75.00 - 75.00
01 ASB14-070 Die Spring Extra Heavy ASB14-070 (Brown) 0 ชิ้น 79.00 - 79.00
01 ASB14-075 Die Spring Extra Heavy ASB14-075 (Brown) 1 ชิ้น 82.00 - 82.00
01 ASB14-090 Die Spring Extra Heavy ASB14-090 (Brown) 18 ชิ้น 86.00 - 86.00
01 ASB14-100 Die Spring Extra Heavy ASB14-100 (Brown) 6 ชิ้น 92.00 - 92.00
01 ASB16-030 Die Spring Extra Heavy ASB16-030 (Brown) 32 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASB16-035 Die Spring Extra Heavy ASB16-035 (Brown) 7 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASB16-040 Die Spring Extra Heavy ASB16-040 (Brown) 32 ชิ้น 60.00 - 60.00
01 ASB16-045 Die Spring Extra Heavy ASB16-045 (Brown) 15 ชิ้น 66.00 - 66.00
01 ASB16-050 Die Spring Extra Heavy ASB16-050 (Brown) 11 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASB16-055 Die Spring Extra Heavy ASB16-055 (Brown) 33 ชิ้น 75.00 - 75.00
01 ASB16-060 Die Spring Extra Heavy ASB16-060 (Brown) 16 ชิ้น 79.00 - 79.00
01 ASB16-075 Die Spring Extra Heavy ASB16-075 (Brown) 0 ชิ้น 91.00 - 91.00
01 ASB16-080 Die Spring Extra Heavy ASB16-080 (Brown) 10 ชิ้น 104.00 - 104.00
01 ASB18-025 Die Spring Extra Heavy ASB18-025 (Brown) 2 ชิ้น 55.00 - 55.00
01 ASB18-030 Die Spring Extra Heavy ASB18-030 (Brown) 8 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASB18-035 Die Spring Extra Heavy ASB18-035 (Brown) 43 ชิ้น 60.00 - 60.00
01 ASB18-040 Die Spring Extra Heavy ASB18-040 (Brown) 9 ชิ้น 64.00 - 64.00
01 ASB18-045 Die Spring Extra Heavy ASB18-045 (Brown) 4 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASB18-050 Die Spring Extra Heavy ASB18-050 (Brown) 21 ชิ้น 73.00 - 73.00
01 ASB18-055 Die Spring Extra Heavy ASB18-055 (Brown) 20 ชิ้น 79.00 - 79.00
01 ASB18-060 Die Spring Extra Heavy ASB18-060 (Brown) 12 ชิ้น 82.00 - 82.00
01 ASB18-080 Die Spring Extra Heavy ASB18-080 (Brown) 8 ชิ้น 103.00 - 103.00
01 ASB18-090 Die Spring Extra Heavy ASB18-090 (Brown) 25 ชิ้น 109.00 - 109.00
01 ASB18-100 Die Spring Extra Heavy ASB18-100 (Brown) 2 ชิ้น 118.00 - 118.00
01 ASB20-025 Die Spring Extra Heavy ASB20-025 (Brown) 19 ชิ้น 65.00 - 65.00
01 ASB20-030 Die Spring Extra Heavy ASB20-030 (Brown) 16 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASB20-035 Die Spring Extra Heavy ASB20-035 (Brown) 40 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASB20-040 Die Spring Extra Heavy ASB20-040 (Brown) 22 ชิ้น 64.00 - 64.00
01 ASB20-045 Die Spring Extra Heavy ASB20-045 (Brown) 26 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASB20-050 Die Spring Extra Heavy ASB20-050 (Brown) 88 ชิ้น 75.00 - 75.00
01 ASB20-055 Die Spring Extra Heavy ASB20-055 (Brown) 47 ชิ้น 82.00 - 82.00
01 ASB20-060 Die Spring Extra Heavy ASB20-060 (Brown) 40 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASB20-065 Die Spring Extra Heavy ASB20-065 (Brown) 32 ชิ้น 88.00 - 88.00
01 ASB20-070 Die Spring Extra Heavy ASB20-070 (Brown) 8 ชิ้น 93.00 - 93.00
01 ASB20-075 Die Spring Extra Heavy ASB20-075 (Brown) 35 ชิ้น 99.00 - 99.00
01 ASB20-080 Die Spring Extra Heavy ASB20-080 (Brown) 44 ชิ้น 103.00 - 103.00
01 ASB20-090 Die Spring Extra Heavy ASB20-090 (Brown) 19 ชิ้น 110.00 - 110.00
01 ASB20-100 Die Spring Extra Heavy ASB20-100 (Brown) 17 ชิ้น 121.00 - 121.00
01 ASB20-125 Die Spring Extra Heavy ASB20-125 (Brown) 4 ชิ้น 144.00 - 144.00
01 ASB20-150 Die Spring Extra Heavy ASB20-150 (Brown) 28 ชิ้น 164.00 - 164.00
01 ASB22-025 Die Spring Extra Heavy ASB22-025 (Brown) 23 ชิ้น 55.00 - 55.00
01 ASB22-030 Die Spring Extra Heavy ASB22-030 (Brown) 0 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASB22-035 Die Spring Extra Heavy ASB22-035 (Brown) 2 ชิ้น 60.00 - 60.00
01 ASB22-040 Die Spring Extra Heavy ASB22-040 (Brown) 44 ชิ้น 66.00 - 66.00
01 ASB22-045 Die Spring Extra Heavy ASB22-045 (Brown) 25 ชิ้น 73.00 - 73.00
01 ASB22-050 Die Spring Extra Heavy ASB22-050 (Brown) 4 ชิ้น 79.00 - 79.00
01 ASB22-055 Die Spring Extra Heavy ASB22-055 (Brown) 8 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASB22-060 Die Spring Extra Heavy ASB22-060 (Brown) 0 ชิ้น 86.00 - 86.00
01 ASB22-065 Die Spring Extra Heavy ASB22-065 (Brown) 0 ชิ้น 91.00 - 91.00
01 ASB22-070 Die Spring Extra Heavy ASB22-070 (Brown) 0 ชิ้น 97.00 - 97.00
01 ASB22-075 Die Spring Extra Heavy ASB22-075 (Brown) 18 ชิ้น 99.00 - 99.00
01 ASB22-080 Die Spring Extra Heavy ASB22-080 (Brown) 1 ชิ้น 106.00 - 106.00
01 ASB22-090 Die Spring Extra Heavy ASB22-090 (Brown) 36 ชิ้น 113.00 - 113.00
01 ASB22-100 Die Spring Extra Heavy ASB22-100 (Brown) 9 ชิ้น 124.00 - 124.00
01 ASB22-150 Die Spring Extra Heavy ASB22-150 (Brown) 18 ชิ้น 170.00 - 170.00
01 ASB25-025 Die Spring Extra Heavy ASB25-025 (Brown) 12 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASB25-030 Die Spring Extra Heavy ASB25-030 (Brown) 7 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASB25-035 Die Spring Extra Heavy ASB25-035 (Brown) 46 ชิ้น 64.00 - 64.00
01 ASB25-040 Die Spring Extra Heavy ASB25-040 (Brown) 84 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASB25-045 Die Spring Extra Heavy ASB25-045 (Brown) 48 ชิ้น 75.00 - 75.00
01 ASB25-050 Die Spring Extra Heavy ASB25-050 (Brown) 89 ชิ้น 82.00 - 82.00
01 ASB25-055 Die Spring Extra Heavy ASB25-055 (Brown) 11 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASB25-060 Die Spring Extra Heavy ASB25-060 (Brown) 202 ชิ้น 88.00 - 88.00
01 ASB25-065 Die Spring Extra Heavy ASB25-065 (Brown) 200 ชิ้น 93.00 - 93.00
01 ASB25-070 Die Spring Extra Heavy ASB25-070 (Brown) 22 ชิ้น 99.00 - 99.00
01 ASB25-075 Die Spring Extra Heavy ASB25-075 (Brown) 39 ชิ้น 103.00 - 103.00
01 ASB25-080 Die Spring Extra Heavy ASB25-080 (Brown) 10 ชิ้น 106.00 - 106.00
01 ASB25-090 Die Spring Extra Heavy ASB25-090 (Brown) 33 ชิ้น 114.00 - 114.00
01 ASB25-100 Die Spring Extra Heavy ASB25-100 (Brown) 24 ชิ้น 127.00 - 127.00
01 ASB25-125 Die Spring Extra Heavy ASB25-125 (Brown) 40 ชิ้น 151.00 - 151.00
01 ASB25-150 Die Spring Extra Heavy ASB25-150 (Brown) 6 ชิ้น 175.00 - 175.00
01 ASB27-030 Die Spring Extra Heavy ASB27-030 (Brown) 26 ชิ้น 66.00 - 66.00
01 ASB27-035 Die Spring Extra Heavy ASB27-035 (Brown) 22 ชิ้น 73.00 - 73.00
01 ASB27-040 Die Spring Extra Heavy ASB27-040 (Brown) 1 ชิ้น 79.00 - 79.00
01 ASB27-045 Die Spring Extra Heavy ASB27-045 (Brown) 8 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASB27-050 Die Spring Extra Heavy ASB27-050 (Brown) 53 ชิ้น 86.00 - 86.00
01 ASB27-055 Die Spring Extra Heavy ASB27-055 (Brown) 65 ชิ้น 91.00 - 91.00
01 ASB27-060 Die Spring Extra Heavy ASB27-060 (Brown) 67 ชิ้น 97.00 - 97.00
01 ASB27-065 Die Spring Extra Heavy ASB27-065 (Brown) 28 ชิ้น 99.00 - 99.00
01 ASB27-070 Die Spring Extra Heavy ASB27-070 (Brown) 13 ชิ้น 106.00 - 106.00
01 ASB27-075 Die Spring Extra Heavy ASB27-075 (Brown) 8 ชิ้น 109.00 - 109.00
01 ASB27-080 Die Spring Extra Heavy ASB27-080 (Brown) 17 ชิ้น 113.00 - 113.00
01 ASB27-090 Die Spring Extra Heavy ASB27-090 (Brown) 0 ชิ้น 129.00 - 129.00
01 ASB27-100 Die Spring Extra Heavy ASB27-100 (Brown) 1 ชิ้น 144.00 - 144.00
01 ASB27-125 Die Spring Extra Heavy ASB27-125 (Brown) 32 ชิ้น 170.00 - 170.00
01 ASB30-025 Die Spring Extra Heavy ASB30-025 (Brown) 19 ชิ้น 66.00 - 66.00
01 ASB30-030 Die Spring Extra Heavy ASB30-030 (Brown) 0 ชิ้น 73.00 - 73.00
01 ASB30-035 Die Spring Extra Heavy ASB30-035 (Brown) 23 ชิ้น 82.00 - 82.00
01 ASB30-040 Die Spring Extra Heavy ASB30-040 (Brown) 303 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASB30-045 Die Spring Extra Heavy ASB30-045 (Brown) 89 ชิ้น 91.00 - 91.00
01 ASB30-050 Die Spring Extra Heavy ASB30-050 (Brown) 62 ชิ้น 97.00 - 97.00
01 ASB30-055 Die Spring Extra Heavy ASB30-055 (Brown) 82 ชิ้น 103.00 - 103.00
01 ASB30-060 Die Spring Extra Heavy ASB30-060 (Brown) 118 ชิ้น 106.00 - 106.00
01 ASB30-065 Die Spring Extra Heavy ASB30-065 (Brown) 30 ชิ้น 113.00 - 113.00
01 ASB30-070 Die Spring Extra Heavy ASB30-070 (Brown) 1 ชิ้น 118.00 - 118.00
01 ASB30-075 Die Spring Extra Heavy ASB30-075 (Brown) 37 ชิ้น 127.00 - 127.00
01 ASB30-080 Die Spring Extra Heavy ASB30-080 (Brown) 50 ชิ้น 129.00 - 129.00
01 ASB30-090 Die Spring Extra Heavy ASB30-090 (Brown) 52 ชิ้น 144.00 - 144.00
01 ASB30-100 Die Spring Extra Heavy ASB30-100 (Brown) 70 ชิ้น 151.00 - 151.00
01 ASB30-125 Die Spring Extra Heavy ASB30-125 (Brown) 46 ชิ้น 184.00 - 184.00
01 ASB30-150 Die Spring Extra Heavy ASB30-150 (Brown) 9 ชิ้น 214.00 - 214.00
01 ASB30-175 Die Spring Extra Heavy ASB30-175 (Brown) 7 ชิ้น 246.00 - 246.00
01 ASB30-200 Die Spring Extra Heavy ASB30-200 (Brown) 42 ชิ้น 276.00 - 276.00
01 ASB35-040 Die Spring Extra Heavy ASB35-040 (Brown) 22 ชิ้น 99.00 - 99.00
01 ASB35-045 Die Spring Extra Heavy ASB35-045 (Brown) 34 ชิ้น 106.00 - 106.00
01 ASB35-050 Die Spring Extra Heavy ASB35-050 (Brown) 54 ชิ้น 114.00 - 114.00
01 ASB35-055 Die Spring Extra Heavy ASB35-055 (Brown) 1 ชิ้น 127.00 - 127.00
01 ASB35-060 Die Spring Extra Heavy ASB35-060 (Brown) 72 ชิ้น 136.00 - 136.00
01 ASB35-065 Die Spring Extra Heavy ASB35-065 (Brown) 57 ชิ้น 145.00 - 145.00
01 ASB35-070 Die Spring Extra Heavy ASB35-070 (Brown) 152 ชิ้น 151.00 - 151.00
01 ASB35-075 Die Spring Extra Heavy ASB35-075 (Brown) 11 ชิ้น 163.00 - 163.00
01 ASB35-080 Die Spring Extra Heavy ASB35-080 (Brown) 63 ชิ้น 172.00 - 172.00
01 ASB35-090 Die Spring Extra Heavy ASB35-090 (Brown) 29 ชิ้น 192.00 - 192.00
01 ASB35-100 Die Spring Extra Heavy ASB35-100 (Brown) 79 ชิ้น 208.00 - 208.00
01 ASB35-125 Die Spring Extra Heavy ASB35-125 (Brown) 46 ชิ้น 252.00 - 252.00
01 ASB35-150 Die Spring Extra Heavy ASB35-150 (Brown) 7 ชิ้น 292.00 - 292.00
01 ASB35-200 Die Spring Extra Heavy ASB35-200 (Brown) 38 ชิ้น 377.00 - 377.00
01 ASB40-040 Die Spring Extra Heavy ASB40-040 (Brown) 10 ชิ้น 127.00 - 127.00
01 ASB40-050 Die Spring Extra Heavy ASB40-050 (Brown) 55 ชิ้น 145.00 - 145.00
01 ASB40-060 Die Spring Extra Heavy ASB40-060 (Brown) 10 ชิ้น 158.00 - 158.00
01 ASB40-065 Die Spring Extra Heavy ASB40-065 (Brown) 55 ชิ้น 195.00 - 195.00
01 ASB40-070 Die Spring Extra Heavy ASB40-070 (Brown) 144 ชิ้น 178.00 - 178.00
01 ASB40-080 Die Spring Extra Heavy ASB40-080 (Brown) 114 ชิ้น 196.00 - 196.00
01 ASB40-090 Die Spring Extra Heavy ASB40-090 (Brown) 86 ชิ้น 216.00 - 216.00
01 ASB40-100 Die Spring Extra Heavy ASB40-100 (Brown) 39 ชิ้น 232.00 - 232.00
01 ASB40-125 Die Spring Extra Heavy ASB40-125 (Brown) 50 ชิ้น 279.00 - 279.00
01 ASB40-150 Die Spring Extra Heavy ASB40-150 (Brown) 56 ชิ้น 325.00 - 325.00
01 ASB40-175 Die Spring Extra Heavy ASB40-175 (Brown) 9 ชิ้น 374.00 - 374.00
01 ASB40-200 Die Spring Extra Heavy ASB40-200 (Brown) 33 ชิ้น 422.00 - 422.00
01 ASB40-250 Die Spring Extra Heavy ASB40-250 (Brown) 10 ชิ้น 585.00 - 585.00
01 ASB50-050 Die Spring Extra Heavy ASB50-050 (Brown) 13 ชิ้น 220.00 - 220.00
01 ASB50-060 Die Spring Extra Heavy ASB50-060 (Brown) 34 ชิ้น 231.00 - 231.00
01 ASB50-070 Die Spring Extra Heavy ASB50-070 (Brown) 0 ชิ้น 264.00 - 264.00
01 ASB50-080 Die Spring Extra Heavy ASB50-080 (Brown) 20 ชิ้น 294.00 - 294.00
01 ASB50-090 Die Spring Extra Heavy ASB50-090 (Brown) 16 ชิ้น 325.00 - 325.00
01 ASB50-100 Die Spring Extra Heavy ASB50-100 (Brown) 22 ชิ้น 357.00 - 357.00
01 ASB50-125 Die Spring Extra Heavy ASB50-125 (Brown) 2 ชิ้น 431.00 - 431.00
01 ASB50-150 Die Spring Extra Heavy ASB50-150 (Brown) 13 ชิ้น 509.00 - 509.00
01 ASB50-175 Die Spring Extra Heavy ASB50-175 (Brown) 54 ชิ้น 665.00 - 665.00
01 ASB50-200 Die Spring Extra Heavy ASB50-200 (Brown) 14 ชิ้น 658.00 - 658.00
01 ASB50-250 Die Spring Extra Heavy ASB50-250 (Brown) 17 ชิ้น 865.00 - 865.00
01 ASB50-300 Die Spring Extra Heavy ASB50-300 (Brown) 14 ชิ้น 951.00 - 951.00
01 ASB60-060 Die Spring Extra Heavy ASB60-060 (Brown) 19 ชิ้น 410.00 - 410.00
01 ASB60-070 Die Spring Extra Heavy ASB60-070 (Brown) 14 ชิ้น 450.00 - 450.00
01 ASB60-080 Die Spring Extra Heavy ASB60-080 (Brown) 24 ชิ้น 440.00 - 440.00
01 ASB60-090 Die Spring Extra Heavy ASB60-090 (Brown) 38 ชิ้น 452.00 - 452.00
01 ASB60-100 Die Spring Extra Heavy ASB60-100 (Brown) 17 ชิ้น 489.00 - 489.00
01 ASB60-125 Die Spring Extra Heavy ASB60-125 (Brown) 20 ชิ้น 627.00 - 627.00
01 ASB60-150 Die Spring Extra Heavy ASB60-150 (Brown) 14 ชิ้น 677.00 - 677.00
01 ASB60-175 Die Spring Extra Heavy ASB60-175 (Brown) 15 ชิ้น 771.00 - 771.00
01 ASB60-200 Die Spring Extra Heavy ASB60-200 (Brown) 1 ชิ้น 931.00 - 931.00
01 ASB60-300 Die Spring Extra Heavy ASB60-300 (Brown) 8 ชิ้น 1,290.00 - 1,290.00