Home > เครื่องมือวัด > ตู้ดิจิตอล - แกนดิจิตอล > LINEAR ENCODERS
LINEAR ENCODERS
LINEAR ENCODERS (03 558)
แกนดิจิตอล
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
03 558111-02 LINEAR 1 UM SENC150 75MM/2" 0 แกน 13,100.00 - 13,100.00
03 558111-04 LINEAR 1 UM SENC150 125MM/4" 1 แกน 13,100.00 - 13,100.00
03 558111-06 LINEAR 1 UM SENC150 175MM/6" 1 แกน 13,100.00 - 13,100.00
03 558111-08 LINEAR 1 UM SENC150 225MM/8" 1 แกน 13,100.00 - 13,100.00
03 558111-10 LINEAR 1 UM SENC150 275MM/10" 0 แกน 13,100.00 - 13,100.00
03 558111-12 LINEAR 1 UM SENC150 325MM/12" 1 แกน 15,100.00 - 15,100.00
03 558111-13 LINEAR 1 UM SENC150 350MM/13" 0 แกน 16,200.00 - 16,200.00
03 558111-14 LINEAR 1 UM SENC150 375MM/14" 1 แกน 17,100.00 - 17,100.00
03 558111-16 LINEAR 1 UM SENC150 425MM/16" 1 แกน 19,000.00 - 19,000.00
03 558111-18 LINEAR 1 UM SENC150 475MM/18" 0 แกน 21,000.00 - 21,000.00
03 558111-20 LINEAR 1 UM SENC150 525MM/20" 0 แกน 23,000.00 - 23,000.00
03 558111-24 LINEAR 1 UM SENC150 625MM/24" 0 แกน 26,800.00 - 26,800.00
03 558111-26 LINEAR 1 UM SENC150 675MM/26" 0 แกน 28,900.00 - 28,900.00
03 558111-28 LINEAR 1 UM SENC150 725MM/28" 0 แกน 30,800.00 - 30,800.00
03 558111-30 LINEAR 1 UM SENC150 775MM/30" 0 แกน 32,900.00 - 32,900.00
03 558111-31 LINEAR 1 UM SENC150 825MM/31" 0 แกน 34,800.00 - 34,800.00
03 558111-35 LINEAR 1 UM SENC150 925MM/35" 0 แกน 39,000.00 - 39,000.00
03 558111-36 LINEAR 1 UM SENC150 950MM/36" 0 แกน 43,200.00 - 43,200.00
03 558111-38 LINEAR 1 UM SENC150 1000MM/38" 0 แกน 44,800.00 - 44,800.00
03 558111-40 LINEAR 1 UM SENC150 1050MM/40" 0 แกน 46,100.00 - 46,100.00
03 558111-42 LINEAR 1 UM SENC150 1100MM/42 " 0 แกน 47,500.00 - 47,500.00
03 558115-02 LINEAR 5 UM SENC150 75MM/2" 0 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-03 LINEAR 5 UM SENC150 100MM/3" 0 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-04 LINEAR 5 UM SENC150 125MM/4" 0 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-05 LINEAR 5 UM SENC150 150MM/5" 0 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-06 LINEAR 5 UM SENC150 175MM/6" 0 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-08 LINEAR 5 UM SENC150 225MM/8" 1 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-10 LINEAR 5 UM SENC150 275MM/10" 1 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-11 LINEAR 5 UM SENC150 300MM/11" 0 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-12 LINEAR 5 UM SENC150 325MM/12" 1 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-13 LINEAR 5 UM SENC150 350MM/13" 0 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-14 LINEAR 5 UM SENC150 375MM/14" 1 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-15 LINEAR 5 UM SENC150 400MM/15" 0 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-16 LINEAR 5 UM SENC150 425MM/16" 2 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-18 LINEAR 5 UM SENC150 475MM/18" 1 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-20 LINEAR 5 UM SENC150 525MM/20" 0 แกน 12,500.00 - 12,500.00
03 558115-24 LINEAR 5 UM SENC150 625MM/24" 1 แกน 15,550.00 - 15,550.00
03 558115-26 LINEAR 5 UM SENC150 675MM/26" 0 แกน 17,100.00 - 17,100.00
03 558115-28 LINEAR 5 UM SENC150 725MM/28" 0 แกน 18,660.00 - 18,660.00
03 558115-30 LINEAR 5 UM SENC150 775MM/30" 1 แกน 20,200.00 - 20,200.00
03 558115-31 LINEAR 5 UM SENC150 825MM/31" 0 แกน 21,760.00 - 21,760.00
03 558115-33 LINEAR 5 UM SENC150 875MM/33" 1 แกน 23,310.00 - 23,310.00
03 558115-35 LINEAR 5 UM SENC150 925MM/35" 0 แกน 24,860.00 - 24,860.00
03 558115-36 LINEAR 5 UM SENC150 950MM/36" 2 แกน 25,570.00 - 25,570.00
03 558115-38 LINEAR 5 UM SENC150 1000MM/38" 0 แกน 27,390.00 - 27,390.00
03 558115-40 LINEAR 5 UM SENC150 1050MM/40" 0 แกน 27,960.00 - 27,960.00
03 558115-42 LINEAR 5 UM SENC150 1100MM/42" 1 แกน 31,680.00 - 31,680.00
03 558116-06 LINEAR 0.5 UM SENC150 175MM/6" 0 แกน 13,120.00 - 13,120.00
03 558116-08 LINEAR 0.5 UM SENC150 225MM/8" 1 แกน 13,120.00 - 13,120.00
03 558116-10 LINEAR 0.5 UM SENC150 275MM/10" 0 แกน 13,120.00 - 13,120.00
03 558121-60 LINEAR 1 UM SENC150 1550MM/60" 1 แกน 61,110.00 - 61,110.00
03 558125-48 LINEAR 5 UM SENC150 1250MM/48" 0 แกน 34,790.00 - 34,790.00
03 558125-52 LINEAR 5UM SENC150 1350MM/52" 0 แกน 39,580.00 - 39,580.00
03 558125-60 LINEAR 5UM SENC150 1550MM/60" 0 แกน 44,930.00 - 44,930.00
03 558125-65 LINEAR 5UM SENC150 1675MM/65" 0 แกน 51,090.00 - 51,090.00
03 558125-72 LINEAR 5UM SENC150 1850MM/72" 0 แกน 56,900.00 - 56,900.00
03 558125-84 LINEAR 5UM SENC150 2150MM/84" 0 แกน 67,050.00 - 67,050.00
03 558125-93 LINEAR 5UM SENC150 3075MM/93" 0 แกน 99,360.00 - 99,360.00