Home > เครื่องมือวัด > Digi-Pas > 2-Axis Precision Digital Level DWL80E Green
2-Axis Precision Digital Level DWL80E Green
2-Axis Precision Digital Level DWL80E Green (04 2-00081-98)

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
04 2-00081-98 2-Axis Precision Digital Level DWL80E Green

17

ชิ้น 1,240.00 - 1,240.00