Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > อุปกรณ์ขัดแม่พิมพ์ > Diamond Compound
05 12
Diamond Compound (05 12)
ทุกหลอดมีความเข้มข้นของเพชรสูง เวลาใช้ขัดจึงใช้เพียงจำนวนน้อยก็พอต่อการขัดเเต่ละครั้งโดยผสมกับสารละลายได้ เช่น น้ำ, แอลกอฮอล์ หรือน้ำมันที่ละลายได้ โดยมีน้ำมันก๊าซและน้ำมัน EDM อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้ขัดเงาหลังจากขัดด้วยหินน้ำมันหรือ SUPER STONE
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
05 12-011 Diamond Compound DC-1VHU Very high 5g 6 หลอด 650.00 - 650.00
05 12-021 Diamond Compound DC-3VHU Very high 5g 10 หลอด 1,150.00 - 1,150.00
05 12-031 Diamond Compound DC-6VHU Very high 5g 6 หลอด 1,350.00 - 1,350.00
05 12-041 Diamond Compound DC-9VHU Very high 5g 3 หลอด 1,350.00 - 1,350.00
05 12-051 Diamond Compound DC-15VHU Very high 5g 7 หลอด 1,350.00 - 1,350.00
05 12-061 Diamond Compound DC-30VHU Very high 5g 4 หลอด 1,350.00 - 1,350.00
05 12-071 Diamond Compound DC-45VHU Very high 5g 7 หลอด 1,350.00 - 1,350.00
05 12-081 Diamond Compound DC-60VHU Very high 5g 1 หลอด 1,350.00 - 1,350.00