Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > หินขัด อุปกรณ์ขัดแม่พิมพ์ > Felt Polishing Bobs
Felt Polishing Bobs
Felt Polishing Bobs (05 15)
ลูกปัดสักหลาดสำหรับขัดเงา สามารถใช้ขัดเงาชิ้นงานเลย หรือใช้ร่วมกับครีมเพชร เพื่อขึ้นเงามากขึ้นได้ มีให้เลือกหลายรูปทรงและหลายความนิ่ม – แข็ง
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
05 15-FB1-12/12-M Feltbob 3 mm.Medium 1/2X1/2 in. #1 305 ชิ้น 61.00 - 61.00
05 15-FB1-18/18-M Feltbob 3 mm.Medium 3/4X3/4 in. #1 10 ชิ้น 104.00 - 104.00
05 15-FB1-25/25-M Feltbob 3 mm.Medium 1 in.X1 in. #1 22 ชิ้น 194.00 - 194.00
05 15-FB1-25/38-M Feltbob 6 mm.Medium 1 in.X1-1/2 in. #1 231 ชิ้น 200.00 - 200.00
05 15-FB1-25/50-M Feltbob 6 mm.Medium 1 in.X2 in. #1 47 ชิ้น 279.00 - 279.00
05 15-FB1-38/25-M Feltbob 6 mm.Medium 1-1/2 in.X1 in. #1 46 ชิ้น 215.00 - 215.00
05 15-FB1-6/7-M Feltbob 3 mm.Medium 1/4X1/4 in. #1 55 ชิ้น 55.00 - 55.00
05 15-FB1-6/9-M Feltbob 3 mm.Medium 1/4X3/8 in. #1 193 ชิ้น 52.00 - 52.00
05 15-FB1-9/12-M Feltbob 3 mm.Medium 3/8X1/2 in. #1 304 ชิ้น 62.00 - 62.00
05 15-FB1-9/9-M Feltbob 3 mm.Medium 3/8X3/8 in. #1 66 ชิ้น 68.00 - 68.00
05 15-FB2-12/18-H Feltbob 3 mm.Hard 1/2 in.X3/4 in. #2 1 ชิ้น 85.00 - 85.00
05 15-FB3-12/18-H Feltbob 3 mm.Hard 1/2 in.X3/4 in. #3เลิกผลิต(ขายFB3-12/25Hแทน) 0 ชิ้น 85.00 - 85.00
05 15-FB3-12/25-H Feltbob 3 mm.Hard 1/2 in.X1 in. #3 22 ชิ้น 85.00 - 85.00
05 15-FB4-12/18-H Feltbob 3 mm.Hard 1/2 in.X3/4 in. #4 (เลิกผลิต) 0 ชิ้น 85.00 - 85.00
05 15-FB5-12/12-H Feltbob 3 mm.Hard 1/2ROUND #5 (เลิกผลิต) 0 ชิ้น 111.00 - 111.00