Home > อุปกรณ์เครื่องจักร > Coolant Hoses & Accessories > 3/8' Hose Kit Segment
3/8' Hose Kit Segment
3/8' Hose Kit Segment (10 83)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
10 83030 3/8"Hose Kit 83030 105 ชุด 196.00 - 196.00
10 83031 3/8"Hot Kit Long 14.5 CM-2 SET 0 ชุด 155.00 - 155.00
10 83035A 3/8"NPT Connector (1PCS) 83035A 14 ชิ้น 20.00 - 20.00
10 83037 1-1/4"Flare Nozzle (2pcs/set) 83037 31 ชุด 53.00 - 53.00
10 83051 3/8"Hose Kit Long 762CM.83051 1 ม้วน 4,630.00 - 4,630.00
10 83052 3/8"-1/4"Round Nozzle (1pcs)83052 143 ชิ้น 35.00 - 35.00
10 83053 3/8"- 3/8"Round Nozzle (1PCS)83053 47 ชิ้น 35.00 - 35.00
10 83054 3/8"-1/2"Round Nozzle (1PCS) 83054 60 ชิ้น 35.00 - 35.00
10 83055 3/8"PT Connector (1PCS) 83055 210 ชิ้น 35.00 - 35.00
10 83056 1/2"PT Connector (1PCS) 83056 39 ชิ้น 35.00 - 35.00
10 83091 3/8"Hose Kit Long 1524 CM.83091 (884PCS) 2 ม้วน 8,490.00 - 8,490.00
10 83723 3/8"Male PT Valve (2pcs/set) 83723 47 ชุด 265.00 - 265.00
10 83723A 3/8"Male NTP Valve (2pcs/set) 0 ชุด 280.00 - 280.00
3/8' Hose Kit Segment 10 83
3/8' Hose Kit Segment 10 83
3/8' Hose Kit Segment 10 83