Home > อุปกรณ์เครื่องจักร > Coolant Hoses & Accessories > 3/8' Hose Kit Segment JETON
3/8' Hose Kit Segment JETON Coolant Hoses & Accessories
3/8' Hose Kit Segment JETON (10 83)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
10 83030 3/8"Hose Kit 83030

92

ชุด 196.00 - 196.00
10 83031 3/8"Hot Kit Long 14.5 CM-2 SET

Pre-Order

ชุด 155.00 - 155.00
10 83035A 3/8"NPT Connector (1PCS) 83035A

14

ชิ้น 20.00 - 20.00
10 83037 1-1/4"Flare Nozzle (2pcs/set) 83037

Pre-Order

ชุด 53.00 - 53.00
10 83051 3/8"Hose Kit Long 762CM.83051

1

ม้วน 4,630.00 - 4,630.00
10 83052 3/8"-1/4"Round Nozzle (1pcs)83052

139

ชิ้น 35.00 - 35.00
10 83053 3/8"- 3/8"Round Nozzle (1PCS)83053

Pre-Order

ชิ้น 35.00 - 35.00
10 83054 3/8"-1/2"Round Nozzle (1PCS) 83054

60

ชิ้น 35.00 - 35.00
10 83055 3/8"PT Connector (1PCS) 83055

190

ชิ้น 35.00 - 35.00
10 83056 1/2"PT Connector (1PCS) 83056

39

ชิ้น 35.00 - 35.00
10 83091 3/8"Hose Kit Long 1524 CM.83091 (884PCS)

Pre-Order

ม้วน 8,490.00 - 8,490.00
10 83723 3/8"Male PT Valve (2pcs/set) 83723

Pre-Order

ชุด 265.00 - 265.00
10 83723A 3/8"Male NTP Valve (2pcs/set)

10

ชุด 280.00 - 280.00
3/8' Hose Kit Segment 10 83
3/8' Hose Kit Segment 10 83
3/8' Hose Kit Segment 10 83