Home > อุปกรณ์เครื่องจักร > Coolant Hoses & Accessories > 3/4' Hose Kit Segment
 3/4' Hose Kit Segment JETON Coolant Hoses & Accessories
3/4' Hose Kit Segment (10 86)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
10 86060 3/4"Hose Kit 86060

40

ชุด 441.00 - 441.00
10 86061 3/4"Hose Kit Long 14.5 CM.-2 SET 86061

5

ชุด 320.00 - 320.00
10 86064A 3/4"NPT Connector (1PCS) 86064A

14

ชิ้น 50.00 - 50.00
10 86068 3/4" Y Fitting (2pcs/set) 86068

3

ชิ้น 330.00 - 330.00
10 86069 3/4"to1/2"Y Reducer (2pcs/set) 86069

15

ชุด 136.00 - 136.00
10 86074 3/4"PT Connector (1PCS) 86074

64

ชิ้น 45.00 - 45.00
10 86077 3"Flare Nozzle (1PCS) 86077

45

ชิ้น 140.00 - 140.00
10 86081 3/4"Hose Kit Long 1524CM.86081

1

ม้วน 12,320.00 - 12,320.00
10 86722 3/4"Connector Valve (2pcs/set) 86722

11

ชุด 430.00 - 430.00
10 86723 3/4"Male PT Valve (2pcs/set) 86723

Pre-Order

ชุด 430.00 - 430.00
10 86723A 3/4"Male NPT Valve (2pcs/set)

Pre-Order

ชุด 430.00 - 430.00
 3/4' Hose Kit Segment 10 86
 3/4' Hose Kit Segment 10 86
 3/4' Hose Kit Segment 10 86