Home > เครื่องมือช่าง > Shim > SHIM T0
SHIM T0 HASBERG Shim
SHIM T0 (17 01-0)
SHIM T0

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
17 01-0.005 SHIM T0.005X12.7MMX2M-STAINLESS

5

ม้วน 2,550.00 - 2,550.00
17 01-0.01-1 SHIM T0.01X12.7MMX2M-STAINLESS

21

ม้วน 2,120.00 - 2,120.00
17 01-0.02 SHIM T0.02X12.7MMX2M

7

ม้วน 1,410.00 - 1,410.00
17 01-0.02-1 SHIM T0.02X12.7MMX2M-STAINLESS

18

ม้วน 1,520.00 - 1,520.00
17 01-0.03 SHIM T0.03X12.7MMX2M

2

ม้วน 567.00 - 567.00
17 01-0.03-1 SHIM T0.03X12.7MMX2M-STAINLESS

8

ม้วน 641.00 - 641.00
17 01-0.04 SHIM T0.04X12.7MMX2M

3

ม้วน 567.00 - 567.00
17 01-0.04-1 SHIM T0.04X12.7MMX2M-STAINLESS

4

ม้วน 641.00 - 641.00
17 01-0.05 SHIM T0.05X12.7MMX2M

9

ม้วน 567.00 - 567.00
17 01-0.05-1 SHIM T0.05X12.7MMX2M-STAINLESS

13

ม้วน 641.00 - 641.00
17 01-0.06 SHIM T0.06X12.7MMX2M

2

ม้วน 382.00 - 382.00
17 01-0.07 SHIM T0.07X12.7MMX2M

1

ม้วน 382.00 - 382.00
17 01-0.08 SHIM T0.08X12.7MMX2M

2

ม้วน 382.00 - 382.00
17 01-0.09 SHIM T0.09X12.7MMX2M

28

ม้วน 382.00 - 382.00
17 01-0.10 SHIM T0.10X12.7MMX2M

16

ม้วน 400.00 - 400.00
17 01-0.10-1 SHIM T0.10X12.7MMX2M-STAINLESS

13

ม้วน 474.00 - 474.00
17 01-0.12 SHIM T0.12X12.7MMX2M

2

ม้วน 400.00 - 400.00
17 01-0.15 SHIM T0.15X12.7MMX2M

Pre-Order

ม้วน 400.00 - 400.00
17 01-0.15-1 SHIM T0.15X12.7MMX2M-STAINLESS

Pre-Order

ม้วน 474.00 - 474.00
17 01-0.18 SHIM T0.18X12.7MMX2M

16

ม้วน 400.00 - 400.00
17 01-0.20 SHIM T0.20X12.7MMX2M

12

ม้วน 400.00 - 400.00
17 01-0.20-1 SHIM T0.20X12.7MMX2M-STAINLESS

13

ม้วน 474.00 - 474.00
17 01-0.25 SHIM T0.25X12.7MMX2M

2

ม้วน 400.00 - 400.00
17 01-0.25-1 SHIM T0.25X12.7MMX2M-STAINLESS

3

ม้วน 474.00 - 474.00
17 01-0.30 SHIM T0.30X12.7MMX2M

8

ม้วน 400.00 - 400.00
17 01-0.30-1 SHIM T0.30X12.7MMX2M-STAINLESS

2

ม้วน 474.00 - 474.00
17 01-0.35 SHIM T0.35X12.7MMX2M

1

ม้วน 437.00 - 437.00
17 01-0.40 SHIM T0.40X12.7MMX2M

10

ม้วน 437.00 - 437.00
17 01-0.40-1 SHIM T0.40X12.7MMX2M-STAINLESS

5

ม้วน 657.00 - 657.00
17 01-0.45 SHIM T0.45X12.7MMX2M

4

ม้วน 437.00 - 437.00
17 01-0.50 SHIM T0.50X12.7MMX2M

Pre-Order

ม้วน 437.00 - 437.00
17 01-0.50-1 SHIM T0.50X12.7MMX2M-STAINLESS

2

ม้วน 657.00 - 657.00
17 01-0.60 SHIM T0.60X12.7MMX2M

5

ม้วน 718.00 - 718.00
17 01-0.70 SHIM T0.70X12.7MMX2M

5

ม้วน 718.00 - 718.00
17 01-0.80 SHIM T0.80X12.7MMX2M

5

ม้วน 718.00 - 718.00
17 01-0.90 SHIM T0.90X12.7MMX2M

1

ม้วน 718.00 - 718.00
17 01-1.00 SHIM T1.00X12.7MMX2M

10

ม้วน 718.00 - 718.00