Home > ดอกส่วาน-End Mill > End Mill-HSC > M2AL : 2 FLUTE STANDARD
M2AL : 2 FLUTE STANDARD
M2AL : 2 FLUTE STANDARD (30 01101 M2AL)
2 FLUTE STANDARD
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 0110151010 2F EndMill M2AL 2X6X60 MM. 0 ชิ้น 83.00 - 83.00
30 0110151610 2F EndMill M2AL 3X8X60 MM. 0 ชิ้น 83.00 - 83.00
30 0110151910 2F EndMill M2AL 4X10X60 MM. 0 ชิ้น 83.00 - 83.00
30 0110152210 2F EndMill M2AL 5X12X60 MM. 0 ชิ้น 83.00 - 83.00
30 0110152510 2F EndMill M2AL 6X19X63 MM. 39 ชิ้น 83.00 - 83.00
30 0110154610 2F EndMill M2AL 7X22X66 MM. 17 ชิ้น 104.00 - 104.00
30 0110154910 2F EndMill M2AL 8X18X66 MM. 68 ชิ้น 104.00 - 104.00
30 0110156710 2F EndMill M2AL 9X20X75 MM. 23 ชิ้น 134.00 - 134.00
30 0110157310 2F EndMill M2AL 10X20X75 MM. 14 ชิ้น 134.00 - 134.00
30 0110157910 2F EndMill M2AL 11X25X85 MM. 43 ชิ้น 185.00 - 185.00
30 0110158510 2F EndMill M2AL 12X25X85 MM. 37 ชิ้น 185.00 - 185.00
30 0110158810 2F EndMill M2AL 13X25X85 MM. 17 ชิ้น 225.00 - 225.00
30 0110159110 2F EndMill M2AL 14X40X90 MM. 0 ชิ้น 225.00 - 225.00
30 0110159710 2F EndMill M2AL 15X40X95 MM. 16 ชิ้น 291.00 - 291.00
30 0110160010 2F EndMill M2AL 16X30X95 MM. 11 ชิ้น 291.00 - 291.00
30 0110160610 2F EndMill M2AL 18X40X95 MM. 0 ชิ้น 351.00 - 351.00
30 0110160910 2F EndMill M2AL 19X38X104 MM. 2 ชิ้น 445.00 - 445.00
30 0110161210 2F EndMill M2AL 20X35X110 MM. 2 ชิ้น 445.00 - 445.00
30 0110161510 2F EndMill M2AL 21X35X110 MM. 0 ชิ้น 562.00 - 562.00
30 0110161810 2F EndMill M2AL 22X38X104 MM. 3 ชิ้น 537.00 - 537.00
30 0110162410 2F EndMill M2AL 24X42X125 MM. 0 ชิ้น 744.00 - 744.00
30 0110162710 2F EndMill M2AL 25X42X125 MM. 2 ชิ้น 712.00 - 712.00