Home > ดอกส่วาน-End Mill > End Mill-HSC > M2AL : 4 FLUTE STANDARD
M2AL : 4 FLUTE STANDARD
M2AL : 4 FLUTE STANDARD (30 01105 M2AL)
4 FLUTE STANDARD
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 0110541810 4F EndMill M2AL 3X11X60 MM. 2 ชิ้น 84.00 - 84.00
30 0110542210 4F EndMill M2AL 4X12X60 MM. 0 ชิ้น 84.00 - 84.00
30 0110542610 4F EndMill M2AL 5X15X60 MM. 0 ชิ้น 83.00 - 83.00
30 0110543010 4F EndMill M2AL 6X19X63 MM. 0 ชิ้น 83.00 - 83.00
30 0110545810 4F EndMill M2AL 7X25X66 MM. 0 ชิ้น 104.00 - 104.00
30 0110546210 4F EndMill M2AL 8X22X66 MM. 0 ชิ้น 104.00 - 104.00
30 0110548610 4F EndMill M2AL 9X25X75 MM. 14 ชิ้น 134.00 - 134.00
30 0110549410 4F EndMill M2AL 10X25X75 MM. 0 ชิ้น 134.00 - 134.00
30 0110550210 4F EndMill M2AL 11X35X85 MM. 5 ชิ้น 180.00 - 180.00
30 0110551010 4F EndMill M2AL 12X35X85 MM. 0 ชิ้น 180.00 - 180.00
30 0110551810 4F EndMill M2AL 14X40X90 MM. 0 ชิ้น 225.00 - 225.00
30 0110552610 4F EndMill M2AL 15X16X95 MM. 7 ชิ้น 291.00 - 291.00
30 0110553010 4F EndMill M2AL 16X42X95 MM. 3 ชิ้น 291.00 - 291.00
30 0110553810 4F EndMill M2AL 18X42X95 MM. 4 ชิ้น 351.00 - 351.00
30 0110554610 4F EndMill M2AL 20X50X110 MM. 0 ชิ้น 445.00 - 445.00
30 0110555410 4F EndMill M2AL 22X50X110 MM. 11 ชิ้น 537.00 - 537.00
30 0110556610 4F EndMill M2AL 25X60X125 MM. 3 ชิ้น 712.00 - 712.00