Home > ดอกส่วาน-End Mill > End Mill-HSC > M2AL : 4 FLUTE LONG LENGTH
M2AL : 4 FLUTE LONG LENGTH
M2AL : 4 FLUTE LONG LENGTH (30 0112)
4 FLUTE LONG LENGTH
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 0112631010 4F Long EndMill M2AL 3X20X68 MM. 0 ชิ้น 115.00 - 115.00
30 0112632010 4F Long EndMill M2AL 4X24X68 MM. 0 ชิ้น 115.00 - 115.00
30 0112633010 4F Long EndMill M2AL 5X24X68 MM. 41 ชิ้น 115.00 - 115.00
30 0112634010 4F Long EndMill M2AL 6X30X75 MM. 0 ชิ้น 115.00 - 115.00
30 0112635010 4F Long EndMill M2AL 8X38X85 MM. 40 ชิ้น 145.00 - 145.00
30 0112636010 4F Long EndMill M2AL 10X45X95 MM. 27 ชิ้น 174.00 - 174.00
30 0112637010 4F Long EndMill M2AL 12X53X110 MM. 28 ชิ้น 236.00 - 236.00
30 0112638010 4F Long EndMill M2AL 16X63X123 MM. 26 ชิ้น 371.00 - 371.00
30 0112640010 4F Long EndMill M2AL 18X63X123 MM. 23 ชิ้น 448.00 - 448.00
30 0112641010 4F Long EndMill M2AL 20X75X141 MM. 11 ชิ้น 572.00 - 572.00
30 0112643010 4F Long EndMill M2AL 25X90X166 MM. 25 ชิ้น 948.00 - 948.00