Home > ดอกส่วาน-End Mill > End Mill-HSC > M2AL : 4 FLUTE LONG LENGTH
M2AL : 4 FLUTE LONG LENGTH
M2AL : 4 FLUTE LONG LENGTH (30 0112)
4 FLUTE LONG LENGTH

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 0112631010 4F Long EndMill M2AL 3X20X68 MM.

Pre-Order

ชิ้น 115.00 - 115.00
30 0112632010 4F Long EndMill M2AL 4X24X68 MM.

Pre-Order

ชิ้น 115.00 - 115.00
30 0112633010 4F Long EndMill M2AL 5X24X68 MM.

29

ชิ้น 115.00 - 115.00
30 0112634010 4F Long EndMill M2AL 6X30X75 MM.

Pre-Order

ชิ้น 115.00 - 115.00
30 0112635010 4F Long EndMill M2AL 8X38X85 MM.

33

ชิ้น 145.00 - 145.00
30 0112636010 4F Long EndMill M2AL 10X45X95 MM.

15

ชิ้น 174.00 - 174.00
30 0112637010 4F Long EndMill M2AL 12X53X110 MM.

16

ชิ้น 236.00 - 236.00
30 0112638010 4F Long EndMill M2AL 16X63X123 MM.

26

ชิ้น 371.00 - 371.00
30 0112640010 4F Long EndMill M2AL 18X63X123 MM.

22

ชิ้น 448.00 - 448.00
30 0112641010 4F Long EndMill M2AL 20X75X141 MM.

11

ชิ้น 572.00 - 572.00
30 0112643010 4F Long EndMill M2AL 25X90X166 MM.

25

ชิ้น 948.00 - 948.00