Home > คัตติ้งทูล > Endmill Solid Carbide > ENDMILL SOLID CARDBIDE Solid carbide miniature mill ITT
Solid carbide miniature mill ITT Endmill Carbide
ENDMILL SOLID CARDBIDE Solid carbide miniature mill ITT (30 132.)
ENDMILL SOLID CARDBIDE Solid carbide miniature mill

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 132.020.00 Solid carbide miniature mill D1=0.2 D2=3 L2=05 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,895.00 - 1,895.00
30 132.020.09 Solid carbide miniature mill D1=0.2 D2=3 L2=05 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,895.00 - 1,895.00
30 132.030.00 Solid carbide miniature mill D1=0.3 D2=3 L2=10 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,155.00 - 1,155.00
30 132.030.09 Solid carbide miniature mill D1=0.3 D2=3 L2=10 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,155.00 - 1,155.00
30 132.040.00 Solid carbide miniature mill D1=0.4 D2=3 L2=10 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,065.00 - 1,065.00
30 132.040.09 Solid carbide miniature mill D1=0.4 D2=3 L2=10 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,065.00 - 1,065.00
30 132.050.00 Solid carbide miniature mill D1=0.5 D2=3 L2=15 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 975.00 - 975.00
30 132.050.09 Solid carbide miniature mill D1=0.5 D2=3 L2=15 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 975.00 - 975.00
30 132.060.00 Solid carbide miniature mill D1=0.6 D2=3 L2=15 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 925.00 - 925.00
30 132.060.09 Solid carbide miniature mill D1=0.6 D2=3 L2=15 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 925.00 - 925.00
30 132.070.00 Solid carbide miniature mill D1=0.7 D2=3 L2=20 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 975.00 - 975.00
30 132.070.09 Solid carbide miniature mill D1=0.7 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 975.00 - 975.00
30 132.080.00 Solid carbide miniature mill D1=0.8 D2=3 L2=20 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 975.00 - 975.00
30 132.080.09 Solid carbide miniature mill D1=0.8 D2=3 L2=20 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 975.00 - 975.00
30 132.090.00 Solid carbide miniature mill D1=0.9 D2=3 L2=25 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.090.09 Solid carbide miniature mill D1=0.9 D2=3 L2=25 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.100.00 Solid carbide miniature mill D1=1.0 D2=3 L2=30 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.100.09 Solid carbide miniature mill D1=1.0 D2=3 L2=30 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.120.00 Solid carbide miniature mill D1=1.2 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.120.09 Solid carbide miniature mill D1=1.2 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.130.00 Solid carbide miniature mill D1=1.3 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.130.09 Solid carbide miniature mill D1=1.3 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.140.00 Solid carbide miniature mill D1=1.4 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.140.09 Solid carbide miniature mill D1=1.4 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
30 132.150.00 Solid carbide miniature mill D1=1.5 D2=3 L2=40 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00