Home > คัตติ้งทูล > Endmill Solid Carbide > ENDMILL SOLID CARDBIDE Solid carbide mill ITT
Solid carbide mill ITT Endmill Carbide
ENDMILL SOLID CARDBIDE Solid carbide mill ITT (30 150.)
ENDMILL SOLID CARDBIDE Solid carbide mill

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 150.020.00 Solid carbide mill D1=2.0 D2=4 L2=8 L1=40 Z=4

Pre-Order

ชิ้น 1,680.00 - 1,680.00
30 150.030.00 Solid carbide mill D1=3.0 D2=6 L2=12 L1=50 Z=4

Pre-Order

ชิ้น 2,000.00 - 2,000.00
30 150.040.00 Solid carbide mill D1=4.0 D2=6 L2=15 L1=50 Z=4

Pre-Order

ชิ้น 2,000.00 - 2,000.00
30 150.050.00 Solid carbide mill D1=5.0 D2=6 L2=20 L1=60 Z=4

Pre-Order

ชิ้น 2,000.00 - 2,000.00
30 150.060.00 Solid carbide mill D1=6.0 D2=6 L2=20 L1=60 Z=4

2

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
30 150.080.00 Solid carbide mill D1=8.0 D2=8 L2=25 L1=70 Z=4

10

ชิ้น 2,650.00 - 2,650.00
30 150.100.00 Solid carbide mill D1=10.0 D2=10 L2=30 L1=90 Z=4

42

ชิ้น 3,005.00 - 3,005.00
30 150.120.00 Solid carbide mill D1=12.0 D2=12 L2=30 L1=90 Z=4

27

ชิ้น 4,410.00 - 4,410.00
30 150.160.00 Solid carbide mill D1=16.0 D2=16 L2=50 L1=110 Z=4

Pre-Order

ชิ้น 8,820.00 - 8,820.00
30 150.200.00 Solid carbide mill D1=20.0 D2=20 L2=55 L1=110 Z=4

Pre-Order

ชิ้น 13,545.00 - 13,545.00
30 150.250.00 Solid carbide mill D1=25.0 D2=25 L2=75 L1=140 Z=4

Pre-Order

ชิ้น 25,515.00 - 25,515.00