Home > ดอกส่วาน-End Mill > Solid carbide mill > Solid carbide drill
Solid carbide drill
Solid carbide drill (30 703.)
Solid carbide drill
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 703.030.00 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.030.10 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.031.00 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.031.10 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.032.00 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.032.10 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.033.00 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.033.10 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.034.00 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.034.10 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.035.00 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.035.10 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.036.00 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.036.10 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.037.00 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.037.10 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.038.00 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.038.10 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.039.00 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.039.10 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.040.00 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.040.10 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.041.00 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.041.10 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.042.00 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.042.10 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.043.00 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.043.10 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.044.00 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.044.10 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.045.00 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.045.10 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.046.00 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.046.10 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.047.00 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.047.10 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.048.00 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.048.10 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.049.00 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.049.10 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.050.00 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.050.10 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.051.00 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.051.10 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.052.00 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.052.10 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.053.00 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.053.10 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.054.00 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.054.10 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.055.00 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.055.10 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.056.00 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.056.10 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.057.00 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.057.10 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.058.00 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.058.10 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.059.00 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.059.10 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.060.00 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.060.10 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,170.00 - 2,170.00
30 703.061.00 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.061.10 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.062.00 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.062.10 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.063.00 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.063.10 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.064.00 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.064.10 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.065.00 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.065.10 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.066.00 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.066.10 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.067.00 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.067.10 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.068.00 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.068.10 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.069.00 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.069.10 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.070.00 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.070.10 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
30 703.071.00 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.071.10 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.072.00 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.072.10 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.073.00 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.073.10 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.074.00 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.074.10 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.075.00 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.075.10 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.076.00 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.076.10 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.077.00 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.077.10 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.078.00 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.078.10 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.079.00 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.079.10 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.080.00 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.080.10 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.081.00 Solid carbide drill 8.1X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.081.10 Solid carbide drill 8.1X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,290.00 - 3,290.00
30 703.082.00 Solid carbide drill 8.2X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.082.10 Solid carbide drill 8.2X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.083.00 Solid carbide drill 8.3X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.083.10 Solid carbide drill 8.3X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.084.00 Solid carbide drill 8.4X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.084.10 Solid carbide drill 8.4X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.085.00 Solid carbide drill 8.5X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.085.10 Solid carbide drill 8.5X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.086.00 Solid carbide drill 8.6X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.086.10 Solid carbide drill 8.6X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.087.00 Solid carbide drill 8.7X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.087.10 Solid carbide drill 8.7X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.088.00 Solid carbide drill 8.8X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.088.10 Solid carbide drill 8.8X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.089.00 Solid carbide drill 8.9X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.089.10 Solid carbide drill 8.9X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.090.00 Solid carbide drill 9.0X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.090.10 Solid carbide drill 9.0X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.091.00 Solid carbide drill 9.1X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.091.10 Solid carbide drill 9.1X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.092.00 Solid carbide drill 9.2X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.092.10 Solid carbide drill 9.2X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.093.00 Solid carbide drill 9.3X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.093.10 Solid carbide drill 9.3X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.094.00 Solid carbide drill 9.4X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.094.10 Solid carbide drill 9.4X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.095.00 Solid carbide drill 9.5X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.095.10 Solid carbide drill 9.5X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.096.00 Solid carbide drill 9.6X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.096.10 Solid carbide drill 9.6X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.097.00 Solid carbide drill 9.7X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.097.10 Solid carbide drill 9.7X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.098.00 Solid carbide drill 9.8X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.098.10 Solid carbide drill 9.8X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.099.00 Solid carbide drill 9.9X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.099.10 Solid carbide drill 9.9X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.100.00 Solid carbide drill 10.0X10.0X89X47X35 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.100.10 Solid carbide drill 10.0X10.0X89X47X35 HB 0 ชิ้น 3,870.00 - 3,870.00
30 703.101.00 Solid carbide drill 10.1X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.101.10 Solid carbide drill 10.1X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.102.00 Solid carbide drill 10.2X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.102.10 Solid carbide drill 10.2X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.103.00 Solid carbide drill 10.3X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.103.10 Solid carbide drill 10.3X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.104.00 Solid carbide drill 10.4X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.104.10 Solid carbide drill 10.4X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.105.00 Solid carbide drill 10.5X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.105.10 Solid carbide drill 10.5X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.106.00 Solid carbide drill 10.6X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.106.10 Solid carbide drill 10.6X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.107.00 Solid carbide drill 10.7X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.107.10 Solid carbide drill 10.7X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.108.00 Solid carbide drill 10.8X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.108.10 Solid carbide drill 10.8X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.109.00 Solid carbide drill 10.9X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.109.10 Solid carbide drill 10.9X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.110.00 Solid carbide drill 11.0X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.110.10 Solid carbide drill 11.0X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.111.00 Solid carbide drill 11.1X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.111.10 Solid carbide drill 11.1X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.112.00 Solid carbide drill 11.2X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.112.10 Solid carbide drill 11.2X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.113.00 Solid carbide drill 11.3X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.113.10 Solid carbide drill 11.3X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.114.00 Solid carbide drill 11.4X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.114.10 Solid carbide drill 11.4X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.115.00 Solid carbide drill 11.5X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.115.10 Solid carbide drill 11.5X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.116.00 Solid carbide drill 11.6X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.116.10 Solid carbide drill 11.6X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.117.00 Solid carbide drill 11.7X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.117.10 Solid carbide drill 11.7X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.118.00 Solid carbide drill 11.8X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.118.10 Solid carbide drill 11.8X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.119.00 Solid carbide drill 11.9X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.119.10 Solid carbide drill 11.9X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.120.00 Solid carbide drill 12.0X12.0X102X55X40 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.120.10 Solid carbide drill 12.0X12.0X102X55X40 HB 0 ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
30 703.123.00 Solid carbide drill 12.3X14.0X107X60X40 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.123.10 Solid carbide drill 12.3X14.0X107X60X40 HB 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.125.00 Solid carbide drill 12.5X14.0X107X60X43 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.125.10 Solid carbide drill 12.5X14.0X107X60X43 HB 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.128.00 Solid carbide drill 12.8X14.0X107X60X43 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.128.10 Solid carbide drill 12.8X14.0X107X60X43 HB 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.130.00 Solid carbide drill 13.0X14.0X107X60X43 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.130.10 Solid carbide drill 13.0X14.0X107X60X43 HB 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.135.00 Solid carbide drill 13.5X14.0X107X60X43 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.135.10 Solid carbide drill 13.5X14.0X107X60X43 HB 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.138.00 Solid carbide drill 13.8X14.0X107X60X43 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.138.10 Solid carbide drill 13.8X14.0X107X60X43 HB 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.140.00 Solid carbide drill 14.0X14.0X107X60X43 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.140.10 Solid carbide drill 14.0X14.0X107X60X43 HB 0 ชิ้น 5,360.00 - 5,360.00
30 703.145.00 Solid carbide drill 14.5X16.0X115X65X45 0 ชิ้น 6,370.00 - 6,370.00
30 703.145.10 Solid carbide drill 14.5X16.0X115X65X45 HB 0 ชิ้น 6,370.00 - 6,370.00
30 703.148.00 Solid carbide drill 14.8X16.0X115X65X45 0 ชิ้น 6,370.00 - 6,370.00
30 703.148.10 Solid carbide drill 14.8X16.0X115X65X45 HB 0 ชิ้น 6,370.00 - 6,370.00
30 703.150.00 Solid carbide drill 15.0X16.0X115X65X45 0 ชิ้น 6,370.00 - 6,370.00
30 703.150.10 Solid carbide drill 15.0X16.0X115X65X45 HB 0 ชิ้น 6,370.00 - 6,370.00
30 703.155.00 Solid carbide drill 15.5X16.0X115X65X45 0 ชิ้น 6,370.00 - 6,370.00
30 703.155.10 Solid carbide drill 15.5X16.0X115X65X45 HB 0 ชิ้น 6,370.00 - 6,370.00
30 703.158.00 Solid carbide drill 15.8X16.0X115X65X45 0 ชิ้น 6,370.00 - 6,370.00
30 703.158.10 Solid carbide drill 15.8X16.0X115X65X45 HB 0 ชิ้น 6,370.00 - 6,370.00
30 703.160.00 Solid carbide drill 16.0X16.0X115X65X45 0 ชิ้น 6,370.00 - 6,370.00
30 703.160.10 Solid carbide drill 16.0X16.0X115X65X45 HB 0 ชิ้น 6,370.00 - 6,370.00
30 703.165.00 Solid carbide drill 16.5X18.0X123X73X45 0 ชิ้น 8,890.00 - 8,890.00
30 703.165.10 Solid carbide drill 16.5X18.0X123X73X45 HB 0 ชิ้น 8,890.00 - 8,890.00
30 703.168.00 Solid carbide drill 16.8X18.0X123X73X51 0 ชิ้น 8,890.00 - 8,890.00
30 703.168.10 Solid carbide drill 16.8X18.0X123X73X51 HB 0 ชิ้น 8,890.00 - 8,890.00
30 703.170.00 Solid carbide drill 17.0X18.0X123X73X51 0 ชิ้น 8,890.00 - 8,890.00
30 703.170.10 Solid carbide drill 17.0X18.0X123X73X51 HB 0 ชิ้น 8,890.00 - 8,890.00
30 703.175.00 Solid carbide drill 17.5X18.0X123X73X51 0 ชิ้น 8,890.00 - 8,890.00
30 703.175.10 Solid carbide drill 17.5X18.0X123X73X51 HB 0 ชิ้น 8,890.00 - 8,890.00
30 703.178.00 Solid carbide drill 17.8X18.0X123X73X51 0 ชิ้น 8,890.00 - 8,890.00
30 703.178.10 Solid carbide drill 17.8X18.0X123X73X51 HB 0 ชิ้น 8,890.00 - 8,890.00
30 703.180.00 Solid carbide drill 18.0X18.0X123X73X51 0 ชิ้น 8,890.00 - 8,890.00
30 703.180.10 Solid carbide drill 18.0X18.0X123X73X51 HB 0 ชิ้น 8,890.00 - 8,890.00
30 703.185.00 Solid carbide drill 18.5X20.0X131X79X55 0 ชิ้น 10,810.00 - 10,810.00
30 703.185.10 Solid carbide drill 18.5X20.0X131X79X55 HB 0 ชิ้น 10,810.00 -