Home > ดอกส่วาน-End Mill > Solid carbide mill > Solid carbide drill
Solid carbide drill
Solid carbide drill (30 705.)
Solid carbide drill
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 705.010.00 Solid carbide drill D1=1.0 D2=3.0 L1=55 L2=10 NL=7 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.011.00 Solid carbide drill D1=1.1 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=95 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.012.00 Solid carbide drill D1=1.2 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=95 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.013.00 Solid carbide drill D1=1.3 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=95 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.014.00 Solid carbide drill D1=1.4 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=95 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.015.00 Solid carbide drill D1=1.5 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=95 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.016.00 Solid carbide drill D1=1.6 D2=3.0 L1=55 L2=16 NL=13 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.017.00 Solid carbide drill D1=1.7 D2=3.0 L1=55 L2=16 NL=13 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.018.00 Solid carbide drill D1=1.8 D2=3.0 L1=55 L2=16 NL=13 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.019.00 Solid carbide drill D1=1.9 D2=3.0 L1=55 L2=16 NL=13 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.020.00 Solid carbide drill D1=2.0 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=16 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.021.00 Solid carbide drill D1=2.1 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.022.00 Solid carbide drill D1=2.2 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.023.00 Solid carbide drill D1=2.3 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.024.00 Solid carbide drill D1=2.4 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.025.00 Solid carbide drill D1=2.5 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.026.00 Solid carbide drill D1=2.6 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.027.00 Solid carbide drill D1=2.7 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.028.00 Solid carbide drill D1=2.8 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.029.00 Solid carbide drill D1=2.9 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=18 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.030.00 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.030.10 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.031.00 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.031.10 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.032.00 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.032.10 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.033.00 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.033.10 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.034.00 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.034.10 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.035.00 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.035.10 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.036.00 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.036.10 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.037.00 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.037.10 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.038.00 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.038.10 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.039.00 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.039.10 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.040.00 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.040.10 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.041.00 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.041.10 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.042.00 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.042.10 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.043.00 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.043.10 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.044.00 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.044.10 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.045.00 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.045.10 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.046.00 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.046.10 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.047.00 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.047.10 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.048.00 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.048.10 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.049.00 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.049.10 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.050.00 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.050.10 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.051.00 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.051.10 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.052.00 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.052.10 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.053.00 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.053.10 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.054.00 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.054.10 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.055.00 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.055.10 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.056.00 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.056.10 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.057.00 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.057.10 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.058.00 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.058.10 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.059.00 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.059.10 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.060.00 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.060.10 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,790.00 - 2,790.00
30 705.061.00 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.061.10 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.062.00 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.062.10 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.063.00 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.063.10 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.064.00 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.064.10 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.065.00 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.065.10 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.066.00 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.066.10 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.067.00 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.067.10 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.068.00 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.068.10 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.069.00 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.069.10 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.070.00 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.070.10 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,520.00 - 3,520.00
30 705.071.00 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.071.10 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.072.00 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.072.10 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.073.00 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.073.10 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.074.00 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.074.10 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.075.00 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.075.10 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.076.00 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.076.10 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.077.00 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.077.10 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.078.00 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.078.10 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.079.00 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.079.10 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.080.00 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.080.10 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.081.00 Solid carbide drill 8.1X10.0X103X61X49 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.081.10 Solid carbide drill 8.1X10.0X103X61X49 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.082.00 Solid carbide drill 8.2X10.0X103X61X49 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.082.10 Solid carbide drill 8.2X10.0X103X61X49 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.083.10 Solid carbide drill 8.3X10.0X103X61X49 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.084.10 Solid carbide drill 8.4X10.0X103X61X49 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.085.00 Solid carbide drill 8.5X10.0X103X61X49 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.085.10 Solid carbide drill 8.5X10.0X103X61X49 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.086.00 Solid carbide drill 8.6X10.0X103X61X49 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.086.10 Solid carbide drill 8.6X10.0X103X61X49 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.087.00 Solid carbide drill 8.7X10.0X103X61X49 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.087.10 Solid carbide drill 8.7X10.0X103X61X49 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.088.00 Solid carbide drill 8.8X10.0X103X61X49 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.088.10 Solid carbide drill 8.8X10.0X103X61X49 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.089.00 Solid carbide drill 8.9X10.0X103X61X49 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.089.10 Solid carbide drill 8.9X10.0X103X61X49 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.090.00 Solid carbide drill 9.0X10.0X103X61X49 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.090.10 Solid carbide drill 9.0X10.0X103X61X49 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.091.10 Solid carbide drill 9.1X10.0X103X61X49 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.092.10 Solid carbide drill 9.2X10.0X103X61X49 HB 0 ชิ้น 3,940.00 - 3,940.00
30 705.103.10 Solid carbide drill 10.3X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.104.10 Solid carbide drill 10.4X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.105.10 Solid carbide drill 10.5X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.106.10 Solid carbide drill 10.6X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.107.10 Solid carbide drill 10.7X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.108.10 Solid carbide drill 10.8X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.109.10 Solid carbide drill 10.9X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.110.10 Solid carbide drill 11.0X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.111.10 Solid carbide drill 11.1X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.112.00 Solid carbide drill 11.2X12.0X118X71X56 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.113.00 Solid carbide drill 11.3X12.0X118X71X56 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.114.00 Solid carbide drill 11.4X12.0X118X71X56 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.116.00 Solid carbide drill 11.6X12.0X118X71X56 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.117.00 Solid carbide drill 11.7X12.0X118X71X56 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.117.10 Solid carbide drill 11.7X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.118.00 Solid carbide drill 11.8X12.0X118X71X56 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.118.10 Solid carbide drill 11.8X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.119.00 Solid carbide drill 11.9X12.0X118X71X56 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.119.10 Solid carbide drill 11.9X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.120.00 Solid carbide drill 12.0X12.0X118X71X56 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.120.10 Solid carbide drill 12.0X12.0X118X71X56 HB 0 ชิ้น 5,060.00 - 5,060.00
30 705.122.00 Solid carbide drill 12.2X14.0X124X77X60 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.122.10 Solid carbide drill 12.2X14.0X124X77X60 HB 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.123.00 Solid carbide drill 12.3X14.0X124X77X60 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.123.10 Solid carbide drill 12.3X14.0X124X77X60 HB 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.125.00 Solid carbide drill 12.5X14.0X124X77X60 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.125.10 Solid carbide drill 12.5X14.0X124X77X60 HB 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.128.00 Solid carbide drill 12.8X14.0X124X77X60 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.128.10 Solid carbide drill 12.8X14.0X124X77X60 HB 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.130.00 Solid carbide drill 13.0X14.0X124X77X60 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.130.10 Solid carbide drill 13.0X14.0X124X77X60 HB 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.135.00 Solid carbide drill 13.5X14.0X124X77X60 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.135.10 Solid carbide drill 13.5X14.0X124X77X60 HB 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.138.00 Solid carbide drill 13.8X14.0X124X77X60 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.138.10 Solid carbide drill 13.8X14.0X124X77X60 HB 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.140.00 Solid carbide drill 14.0X14.0X124X77X60 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.140.10 Solid carbide drill 14.0X14.0X124X77X60 HB 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
30 705.142.10 Solid carbide drill 14.2X16.0X133X83X63 HB 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.145.00 Solid carbide drill 14.5X16.0X133X83X63 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.145.10 Solid carbide drill 14.5X16.0X133X83X63 HB 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.148.00 Solid carbide drill 14.8X16.0X133X83X63 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.148.10 Solid carbide drill 14.8X16.0X133X83X63 HB 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.150.00 Solid carbide drill 15.0X16.0X133X83X63 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.150.10 Solid carbide drill 15.0X16.0X133X83X63 HB 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.151.00 Solid carbide drill 15.1X16.0X133X83X63 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.151.10 Solid carbide drill 15.1X16.0X133X83X63 HB 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.155.00 Solid carbide drill 15.5X16.0X133X83X63 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.155.10 Solid carbide drill 15.5X16.0X133X83X63 HB 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.158.00 Solid carbide drill 15.8X16.0X133X83X63 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.158.10 Solid carbide drill 15.8X16.0X133X83X63 HB 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.160.00 Solid carbide drill 16.0X16.0X133X83X63 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.160.10 Solid carbide drill 16.0X16.0X133X83X63 HB 0 ชิ้น 7,250.00 - 7,250.00
30 705.165.00 Solid carbide drill 16.5X18.0X143X93X71 0 ชิ้น 9,940.00 - 9,940.00
30 705.165.10 Solid carbide drill 16.5X18.0X143X93X71 HB 0 ชิ้น 9,940.00 - 9,940.00
30 705.168.00 Solid carbide drill 16.8X18.0X143X93X71 0 ชิ้น 9,940.00 - 9,940.00
30 705.168.10 Solid carbide drill 16.8X18.0X143X93X71 HB 0 ชิ้น 9,940.00 - 9,940.00
30 705.170.00 Solid carbide drill 17.0X18.0X143X93X71 0 ชิ้น 9,940.00 - 9,940.00
30 705.170.10 Solid carbide drill 17.0X18.0X143X93X71 HB 0 ชิ้น 9,940.00 - 9,940.00
30 705.175.00 Solid carbide drill 17.5X18.0X143X93X71 0 ชิ้น 9,940.00 - 9,940.00
30 705.175.10 Solid carbide drill 17.5X18.0X143X93X71 HB 0 ชิ้น 9,940.00 - 9,940.00
30 705.178.00 Solid carbide drill 17.8X18.0X143X93X71 0 ชิ้น 9,940.00 - 9,940.00
30 705.178.10 Solid carbide drill 17.8X18.0X143X93X71 HB 0 ชิ้น 9,940.00 - 9,940.00
30 705.180.00 Solid carbide drill 18.0X18.0X143X93X71 0 ชิ้น 9,940.00 - 9,940.00
30 705.180.10 Solid carbide drill 18.0X18.0X143X93X71 HB 0 ชิ้น 9,940.00 - 9,940.00
30 705.185.00 Solid carbide drill 18.5X20.0X153X101X77 0 ชิ้น 10,870.00 - 10,870.00
30 705.185.10 Solid carbide drill 18.5X20.0X153X101X77 HB 0 ชิ้น 10,870.00 - 10,870.00
30 705.190.00 Solid carbide drill 19.0X20.0X153X101X77 0 ชิ้น 10,870.00 - 10,870.00
30 705.190.10 Solid carbide drill 19.0X20.0X153X101X77 HB 0 ชิ้น 10,870.00 - 10,870.00
30 705.195.00 Solid carbide drill 19.5X20.0X153X101X77 0 ชิ้น 10,870.00 - 10,870.00
30 705.195.10 Solid carbide drill 19.5X20.0X153X101X77 HB 0 ชิ้น 10,870.00 - 10,870.00
30 705.200.00 Solid carbide drill 20.0X20.0X153X101X77 0 ชิ้น 10,870.00 - 10,870.00
30 705.200.10 Solid carbide drill 20.0X20.0X153X101X77 HB 0 ชิ้น 10,870.00 - 10,870.00
30 705.202.00 Solid carbide drill D1=2.02 D2=3.0 L2=16 L1= 57 Z=2 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.222.00 Solid carbide drill D1=2.22 D2=3.0 L2=21 L1= 57 Z=2 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.232.00 Solid carbide drill D1=2.32 D2=3.0 L2=21 L1= 57 Z=2 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.242.00 Solid carbide drill D1=2.42 D2=3.0 L2=21 L1= 57 Z=2 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.252.00 Solid carbide drill D1=2.52 D2=3.0 L2=21 L1= 57 Z=2 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.272.00 Solid carbide drill D1=2.72 D2=3.0 L2=21 L1= 57 Z=2 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.275.00 Solid carbide drill 2.75X3.0X57X21X21 0 ชิ้น 2,520.00 - 2,520.00
30 705.282.00 Solid carbide drill D1=2.82 D2=3.0 L2=21 L1= 57 Z=2 0 ชิ้น