Solid carbide ball nose end mills - 2 flutes 942.1 Endmill Carbide รุ่นประหยัด
ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด) Solid carbide ball nose end mills - 2 flutes 942.1 (30 942.1)
ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด) เอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล 2 ฟัน

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
030 942.101.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 1X3X50MM

Pre-Order

ชิ้น 810.00 - 810.00
030 942.101.10 Solid carbide ball nose mil 1.0X3X50X6 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 810.00 - 810.00
030 942.102.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 2X4X50MM

Pre-Order

ชิ้น 810.00 - 810.00
030 942.102.10 Solid carbide ball nose mil 2.0X4X50X6 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 810.00 - 810.00
030 942.103.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 3X5X50MM

9

ชิ้น 810.00 - 810.00
030 942.103.10 Solid carbide ball nose mil 3.0X5X50X6 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 810.00 - 810.00
030 942.104.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 4X6X50MM

12

ชิ้น 810.00 - 810.00
030 942.104.10 Solid carbide ball nose mil 4.0X6X50X6 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 810.00 - 810.00
030 942.105.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 5X7X50MM

Pre-Order

ชิ้น 860.00 - 860.00
030 942.105.10 Solid carbide ball nose mil 5.0X7X50X6 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 860.00 - 860.00
030 942.106.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 6X7X51MM

9

ชิ้น 950.00 - 950.00
030 942.106.10 Solid carbide ball nose mil 6.0X7X51X6 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 950.00 - 950.00
030 942.108.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 8X9X59MM

Pre-Order

ชิ้น 1,345.00 - 1,345.00
030 942.108.10 Solid carbide ball nose mil 8.0X9X63X8 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 1,345.00 - 1,345.00
030 942.110.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 10X10X60MM

Pre-Order

ชิ้น 1,685.00 - 1,685.00
030 942.110.10 Solid carbide ball nose mil 10.0X10X60X10 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 1,685.00 - 1,685.00
030 942.112.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 12X14X71MM

Pre-Order

ชิ้น 2,400.00 - 2,400.00
030 942.112.10 Solid carbide ball nose mil 12.0X14X73X12 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,400.00 - 2,400.00
030 942.116.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 16X16X76MM

Pre-Order

ชิ้น 3,345.00 - 3,345.00
030 942.116.10 Solid carbide ball nose mil 16.0X16X75X16 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,345.00 - 3,345.00
030 942.120.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 20X20X82MM

Pre-Order

ชิ้น 5,025.00 - 5,025.00
030 942.120.10 Solid carbide ball nose mil 20.0X20X82X20 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 5,025.00 - 5,025.00