Home > ดอกส่วาน-End Mill > End Mill - Economy-Line / รุ่นประหยัด > Solid carbide ball nose end mills - 2 flutes
Solid carbide ball nose end mills - 2 flutes
Solid carbide ball nose end mills - 2 flutes (30 942.2)
เอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล 2 ฟัน รุ่นยาว

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 942.206.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 6X10X57MM

Pre-Order

ชิ้น 1,050.00 - 1,050.00
30 942.206.10 Solid carbide ball nose mil 6.0X10X57X6 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 1,050.00 - 1,050.00
30 942.208.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 8X16X63MM

Pre-Order

ชิ้น 1,425.00 - 1,425.00
30 942.208.10 Solid carbide ball nose mil 8.0X16X63X8 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 1,425.00 - 1,425.00
30 942.210.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 10X19X72MM

Pre-Order

ชิ้น 1,885.00 - 1,885.00
30 942.210.10 Solid carbide ball nose mil 10.0X19X72X10 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 1,885.00 - 1,885.00
30 942.212.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 12X22X83MM

Pre-Order

ชิ้น 2,690.00 - 2,690.00
30 942.212.10 Solid carbide ball nose mil 12.0X22X83X12 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,690.00 - 2,690.00
30 942.216.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 16X26X92MM

Pre-Order

ชิ้น 3,865.00 - 3,865.00
30 942.216.10 Solid carbide ball nose mil 16.0X26X92X16 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,865.00 - 3,865.00
30 942.220.00 Carbide Ball Nose End Mill 2 Flutes 30Deg. Long TIALN-coated 20X32X104MM

Pre-Order

ชิ้น 5,980.00 - 5,980.00
30 942.220.10 Solid carbide ball nose mil 20.0X32X104X20 2-S DIN 6535 HB

Pre-Order

ชิ้น 5,980.00 - 5,980.00