Home > สปริง และยูรีเทน > URETHANE RUBBER > ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู
ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู
ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู (34 01)
ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู Urethane For Heavy Load
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
34 01-050-062 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 50-14-62 13 ชิ้น 367.00 - 367.00
34 01-050-082 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 50-14-82 13 ชิ้น 438.00 - 438.00
34 01-060-062 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 60-20-62 20 ชิ้น 472.00 - 472.00
34 01-060-082 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 60-20-82 31 ชิ้น 598.00 - 598.00
34 01-080-082 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 80-20-82 39 ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
34 01-080-103 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 80-20-103 30 ชิ้น 1,220.00 - 1,220.00
34 01-100-082 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 100-20-82 13 ชิ้น 1,500.00 - 1,500.00
34 01-100-103 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 100-20-103 11 ชิ้น 1,800.00 - 1,800.00
34 01-100-123 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 100-20-123 14 ชิ้น 2,140.00 - 2,140.00
URETHANE
URETHANE
URETHANE