Home > สปริง และยูรีเทน > Urethane Rubber > URETHANE RUBBER ยูเรเทน สต๊อคบล๊อค Intertool Technologies
ยูเรเทน สต๊อคบล๊อค Intertool Technologies Urethane Rubber
URETHANE RUBBER ยูเรเทน สต๊อคบล๊อค Intertool Technologies (34 03)
URETHANE RUBBER ยูเรเทน สต๊อคบล๊อค Urethane Stock Blocks

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
34 03-040-14-080 PU STOCK BLOCK ST40-14-80

50

ชิ้น 195.00 - 195.00
34 03-050-14-110 PU STOCK BLOCK ST50-14-110

20

ชิ้น 507.00 - 507.00
34 03-070-14-140 PU STOCK BLOCK ST70-14-140

5

ชิ้น 1,150.00 - 1,150.00
34 03-070-22-110 PU STOCK BLOCK ST70-22-110

Pre-Order

ชิ้น 839.00 - 839.00
34 03-070-22-140 PU STOCK BLOCK ST70-22-140

23

ชิ้น 1,130.00 - 1,130.00
34 03-090-22-140 PU STOCK BLOCK ST90-22-140

23

ชิ้น 2,200.00 - 2,200.00
34 03-100-22-140 PU STOCK BLOCK ST100-22-140

2

ชิ้น 2,610.00 - 2,610.00
URETHANE
URETHANE
URETHANE