Home > สปริง และยูรีเทน > PU STOCK BLOCK > PU STOCK BLOCK
PU STOCK BLOCK
PU STOCK BLOCK (34 03-)
PU STOCK BLOCK ST
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
34 03-040-14-080 PU STOCK BLOCK ST40-14-80 25 ชิ้น 195.00 - 195.00
34 03-050-14-110 PU STOCK BLOCK ST50-14-110 14 ชิ้น 507.00 - 507.00
34 03-070-14-140 PU STOCK BLOCK ST70-14-140 21 ชิ้น 1,150.00 - 1,150.00
34 03-070-22-110 PU STOCK BLOCK ST70-22-110 0 ชิ้น 839.00 - 839.00
34 03-070-22-140 PU STOCK BLOCK ST70-22-140 23 ชิ้น 1,130.00 - 1,130.00
34 03-070-22-170 PU STOCK BLOCK ST70-22-170 4 ชิ้น 1,380.00 - 1,380.00
34 03-090-22-140 PU STOCK BLOCK ST90-22-140 27 ชิ้น 2,200.00 - 2,200.00
34 03-100-22-140 PU STOCK BLOCK ST100-22-140 14 ชิ้น 2,610.00 - 2,610.00