Home > อุปกรณ์เครื่องจักร > หลอดไฟ > หลอดไฟ HALOGEN
หลอดไฟ HALOGEN
หลอดไฟ HALOGEN (43 HALOGEN)
หลอดไฟ HALOGEN

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
43 HALOGEN-1 HALOGEN-1 24V 150W(300H)64642 OSRAM

4

ชิ้น 350.00 - 350.00
43 HALOGEN-2 HALOGEN-2 12V 100W(1500H)64637 ST OSRAM

Pre-Order

ชิ้น 1,100.00 - 1,100.00