Home > อุปกรณ์เครื่องจักร > โคมไฟเลนส์ขยาย > Magnifying Flourescent long arm
Magnifying Flourescent long arm
Magnifying Flourescent long arm (43 JF-)
Magnifying Flourescent long arm

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
43 JF-30LEB Magnifying Flourescent long arm 3X ่ 230V

Pre-Order

ชุด 3,650.00 - 3,650.00
43 JF-30MEB Magnifying Flourescent Medium arm 3X 230V ขายหมดเลิกผลิต ขาย FP-30MEB แทน

Pre-Order

ชุด 2,850.00 - 2,850.00