Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > DIGITAL HEIGHT GAUGE รุ่น 1150
DIGITAL HEIGHT GAUGE รุ่น 1150
DIGITAL HEIGHT GAUGE รุ่น 1150 (44 1150)
DIGITAL HEIGHT GAUGE รุ่น 1150 ความละเอียดในการอ่าน 0.01 มม/0.0005 นิ้ว - ปากขีดทำจากคาร์ได์ - อุปกรณ์เสริม

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 1150-300 DIGITAL HEIGHT GAUGE 0-300mm/0-12" (0.01mm/0.0005")

3

ชิ้น 7,940.00 - 7,940.00
44 1150-500 DIGITAL HEIGHT GAUGE 0-500mm/0-20"(0.01mm/0.0005")

Pre-Order

ชิ้น 12,440.00 - 12,440.00