Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > VERNIER CALIPER รุ่น 1208
VERNIER CALIPER รุ่น 1208
VERNIER CALIPER รุ่น 1208 (44 1208)
VERNIER CALIPER รุ่น 1208 เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ - ความละเอียด 0.05mm
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 1208-614 VERNIER CALIPER 0-600mm/0-24"(0.05mm/1/128") JAW LENGTH 100 mm 1 ชิ้น 7,810.00 - 7,810.00