Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > VERNIER HEIGHT GAUGE รุ่น 1250
VERNIER HEIGHT GAUGE รุ่น 1250
VERNIER HEIGHT GAUGE รุ่น 1250 (44 1250)
VERNIER HEIGHT GAUGE รุ่น 1250 ความละเอียดในการอ่าน 0.02 มม/0.001 นิ้ว - ปรับสเกลตั้งค่าที่ 0 ได้ - ปากขีดเป็น
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 1250-300 VERNIER HEIGHT GAUGE 0-300mm/0-12"(0.02mm/0.001") 2 ชิ้น 5,180.00 - 5,180.00
44 1250-600 VERNIER HEIGHT GAUGE 0-600mm/0-24"(0.02mm/0.001") 1 ชิ้น 7,940.00 - 7,940.00