Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > METRIC DIGITAL OUTSIDE MICROMETER รุ่น 3108
METRIC DIGITAL OUTSIDE MICROMETER รุ่น 3108
METRIC DIGITAL OUTSIDE MICROMETER รุ่น 3108 (44 3108)
METRIC DIGITAL OUTSIDE MICROMETER รุ่น 3108 ความละเอียดในการอ่าน 0.001 มม. - กันฝุ่น และกันน้ำ - หน้าปากวัดทำด้วยคาร์ไบด์

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 3108-100A DIGITAL OUTSIDE MICROMETER 75-100mm/0.001mm

Pre-Order

ชิ้น 4,950.00 - 4,950.00
44 3108-25A DIGITAL OUTSIDE MICROMETER 0-25mm/0-1"(0.001mm/0.00005")

5

ชิ้น 3,060.00 - 3,060.00
44 3108-50 DIGITAL OUTSIDE MICROMETER 25-50mm/0.001 mm (เลิกผลิต)

Pre-Order

ชิ้น 3,190.00 - 3,190.00
44 3108-50A DIGITAL OUTSIDE MICROMETER 25-50mm/0.001 mm

1

ชิ้น 3,800.00 - 3,800.00
44 3108-75A DIGITAL OUTSIDE MICROMETER 50-75mm/0.001mm

Pre-Order

ชิ้น 4,500.00 - 4,500.00