Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > INSIDE MICROMETER รุ่น 3220
INSIDE MICROMETER รุ่น 3220
INSIDE MICROMETER รุ่น 3220 (44 3220)
INSIDE MICROMETER รุ่น 3220 ไมโครวัดรูใน - ความละเอียดในการอ่าน 0.01 มม. - ปากวัดงานเป็นคาร์ไบด์

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 3220-100 INSIDE MICROMETER 75-100mm/0.01mm

1

ชิ้น 2,880.00 - 2,880.00
44 3220-125 INSIDE MICROMETER 100-125mm/0.01mm

Pre-Order

ชิ้น 3,210.00 - 3,210.00
44 3220-30 INSIDE MICROMETER 5-30mm/0.01mm

1

ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
44 3220-50 INSIDE MICROMETER 25-50mm/0.01mm

Pre-Order

ชิ้น 2,200.00 - 2,200.00
44 3220-75 INSIDE MICROMETER 50-75mm/0.01mm

Pre-Order

ชิ้น 2,560.00 - 2,560.00