Home > เครื่องมือวัด > Micrometer > DEPTH MICROMETER รุ่น 3241
DEPTH MICROMETER รุ่น 3241 INSIZE Micrometer
DEPTH MICROMETER รุ่น 3241 (44 3241)
DEPTH MICROMETER รุ่น 3241 ความละเอียดในการอ่าน 0.01 มม. - หัวอ่านมีความเที่ยงตรง 3 μm
คงเหลือ 1
In Stock (1 วัน)

ราคา :

3,130.00
จำนวน
  • รายละเอียดสินค้า