Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > CAN SEAM MICROMETER รุ่น 3293
CAN SEAM MICROMETER รุ่น 3293
CAN SEAM MICROMETER รุ่น 3293 (44 3293)
CAN SEAM MICROMETER รุ่น 3293 เครื่องวัดความกว้าง ความสูง และความลึก ของขอบกระป๋อง - ความละเอียดในการอ่าน 0.01 มม.
Pre Order (2 วัน)

ราคา :

2,510.00
จำนวน
  • รายละเอียดสินค้า