Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > THREAD RING GAUGE รุ่น 4120
THREAD RING GAUGE รุ่น 4120
THREAD RING GAUGE รุ่น 4120 (44 4120)
เกจวัดเกลียวนอกมาตราฐาน ISO - Go gauge กับ NoGo gauge - แยกกัน 2 ชิ้น
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 4120-10 THREAD RING GAUGE,6G,GO M10.0x1.50 0 ชิ้น 1,070.00 - 1,070.00
44 4120-10N THREAD RING GAUGE,6G,NOGO M10.0x1.50 0 ชิ้น 890.00 - 890.00
44 4120-12 THREAD RING GAUGE,6G,GO M12.0x1.75 0 ชิ้น 940.00 - 940.00
44 4120-12N THREAD RING GAUGE,6G, NOGO M12.0x1.75 0 ชิ้น 800.00 - 800.00
44 4120-14 THREAD RING GAUGE,6G, GO M14x2.0 0 ชิ้น 1,050.00 - 1,050.00
44 4120-14N THREAD RING GAUGE,6G, NOGO M14x2.0 2 ชิ้น 870.00 - 870.00
44 4120-16 THREAD RING GAUGE,6G, GO M16x2.0 2 ชิ้น 1,050.00 - 1,050.00
44 4120-20 THREAD RING GAUGE,6G, GO M20x2.5 4 ชิ้น 1,200.00 - 1,200.00
44 4120-20N THREAD RING GAUGE,6G, NOGO M20x2.5 0 ชิ้น 990.00 - 990.00
44 4120-24 THREAD RING GAUGE,6G, GO M24x3.0 0 ชิ้น 1,540.00 - 1,540.00
44 4120-30 THREAD RING GAUGE,6G, GO M30X3.5 1 ชิ้น 2,100.00 - 2,100.00
44 4120-30N THREAD RING GAUGE,6G, NOGO M30X3.5 0 ชิ้น 1,290.00 - 1,290.00
44 4120-36 THREAD RING GAUGE,6G, GO M36x4.0 0 ชิ้น 2,490.00 - 2,490.00
44 4120-6 THREAD RING GAUGE,6G, GO M6x1.0 3 ชิ้น 910.00 - 910.00
44 4120-6N THREAD RING GAUGE,6G, NOGO M6x1.0 3 ชิ้น 820.00 - 820.00
44 4120-8 THREAD RING GAUGE,6G, GO M8x1.25 2 ชิ้น 910.00 - 910.00
44 4120-8N THREAD RING GAUGE,6G, NOGO M8x1.25 1 ชิ้น 910.00 - 910.00
INSIZE 44 4120