Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > FEELER GAUGE รุ่น 4602
FEELER GAUGE รุ่น 4602
FEELER GAUGE รุ่น 4602 (44 4602)
FEELER GAUGE รุ่น 4602 ทำจากเหล็กผสมชุบแข็ง - ความเที่ยงตรง (±3 + ความหนา/80) ไมครอน
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 4602-13 FEELER GAUGE 0.05-1.0mm L=100mm (Reading 13 pcs) 59 ชิ้น 130.00 - 130.00
44 4602-13A FEELER GAUGE 0.03-0.5mm L=100mm 3 ชิ้น 150.00 - 150.00
44 4602-17 FEELER GAUGE 0.02-1.0mm L=100mm 39 ชิ้น 160.00 - 160.00
44 4602-20 FEELER GAUGE 0.05-1.0mm L=100mm (Reading 20 pcs) 39 ชิ้น 170.00 - 170.00
44 4602-32 FEELER GAUGE 0.03-1.0mm L=100mm 19 ชิ้น 240.00 - 240.00
INSIZE 44 4602