Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > FEELER GAUGE รุ่น 4602
FEELER GAUGE รุ่น 4602
FEELER GAUGE รุ่น 4602 (44 4602)
FEELER GAUGE รุ่น 4602 ทำจากเหล็กผสมชุบแข็ง - ความเที่ยงตรง (±3 + ความหนา/80) ไมครอน

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 4602-13 FEELER GAUGE 0.05-1.0mm L=100mm (Reading 13 pcs)

149

ชิ้น 130.00 - 130.00
44 4602-13A FEELER GAUGE 0.03-0.5mm L=100mm (Reading 13 pcs)

3

ชิ้น 150.00 - 150.00
44 4602-17 FEELER GAUGE 0.02-1.0mm L=100mm (Reading 17 pcs)

29

ชิ้น 160.00 - 160.00
44 4602-20 FEELER GAUGE 0.05-1.0mm L=100mm (Reading 20 pcs)

55

ชิ้น 170.00 - 170.00
44 4602-32 FEELER GAUGE 0.03-1.0mm L=100mm (Reading 32 pcs)

6

ชิ้น 240.00 - 240.00
INSIZE 44 4602