Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > ELECTRONIC EDGE FINDER รุ่น 6566
ELECTRONIC EDGE FINDER รุ่น 6566
ELECTRONIC EDGE FINDER รุ่น 6566 (44 6566)
อุปกรณ์หาขอบงานอิเล็กทรอนิค - ตัวก้านจะปล่อยกระแสไฟฟ้าไปยังชิ้น งาน (เหล๊ก) ตลอดยังหัวจับและโต๊ะวาง ชิ้นงานหลอด LED จะสว่างเมื่อลูกบอล สัมผัสกับชิ้งาน
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 6566-1 EDGE FINDER DIA 10 mm (0.005mm/0.0002") (เลิกผลิต) 3 ชิ้น 3,300.00 - 3,300.00
44 6566-2 ELECTRONIC EDGE FINDER 10 mm 5 ชิ้น 2,250.00 - 2,250.00
44 6566-3 ELECTRONIC EDGE FINDER 10 mm 1 ชิ้น 2,910.00 - 2,910.00
INSIZE 44 6566