Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > MAGNETIC V-BLOCK รุ่น 6801
MAGNETIC V-BLOCK รุ่น 6801
MAGNETIC V-BLOCK รุ่น 6801 (44 6801)
MAGNETIC V-BLOCK รุ่น 6801 วีบล็อกชนิดแม่เหล็ก - ใช้จับงานทรงกระบอก - ค่าความขนานและฉาก = 10μ
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 6801-1201 MAGNETIC V-BLOCK 80X70X95mm 8 ชิ้น 3,560.00 - 3,560.00
44 6801-1202 MAGNETIC V-BLOCK 100X70X95mm 9 ชิ้น 3,930.00 - 3,930.00
44 6801-1203 MAGNETIC V-BLOCK 120X70X95mm 2 ชิ้น 4,110.00 - 4,110.00
INSIZE 44 6801