Home > เครื่องมือวัด > เครื่องมือวัด INSIZE > SPC CABLE FOR DIGITAL CALIPERS
SPC CABLE FOR DIGITAL CALIPERS
SPC CABLE FOR DIGITAL CALIPERS (44 7302-SPC1)
SPC CABLE รุ่น 7302 สามารถเชื่อมต่อเข้ากับช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ - สายเคเบิลยาว 2.5 m
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
44 7302-SPC1 SPC CABLE FOR DIGITAL CALIPERS 0 ชิ้น 3,060.00 - 3,060.00
44 7302-SPC1A SPC CABLE FOR USE WITH DIGITAL CALIPER 1 ชิ้น 2,270.00 - 2,270.00