Home > เครื่องมือวัด > DIGIMATIC > DIGIMATIC CALIPER
DIGIMATIC CALIPER
DIGIMATIC CALIPER (45 500-)
DIGIMATIC CALIPER

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
45 500-193 DIGIMATIC CALIPER 12 in./300MM(0.01MM)( WITHOUT SPC OUT PUT)

Pre-Order

ชิ้น 15,741.00 - 15,741.00
45 500-196-20 DIGIMATIC CALIPER 6in./150MM ABSOLUTE/0.01MM NEW 500-196-30

Pre-Order

ชิ้น 5,940.00 - 5,940.00
45 500-196-30 DIGIMATIC CALIPER 6in./150MM ABSOLUTE/0.01MM

1

ชิ้น 5,816.00 - 5,816.00
45 500-197-20 DIGIMATIC CALIPER 8 in./200MM ABSOLUTE/0.01MM NEW 500-197-30

Pre-Order

ชิ้น 7,150.00 - 7,150.00
45 500-197-30 DIGIMATIC CALIPER 8 in./200MM ABSOLUTE/0.01MM

Pre-Order

ชิ้น 6,915.00 - 6,915.00