Home > สปริง และยูรีเทน > สปริง > BALL PLUNGER
BALL PLUNGER
BALL PLUNGER (47 BBP)
BALL PLUNGER

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
47 BBPJ03 BALL PLUNGER BBPJ 3X0.5P L=7

65

ชิ้น 180.00 - 180.00
47 BBPJ04 BALL PLUNGER BBPJ 4X0.7P L=9

66

ชิ้น 180.00 - 180.00
47 BBPJ05 BALL PLUNGER BBPJ 5X0.8P L=12

54

ชิ้น 170.00 - 170.00
47 BBPJ06 BALL PLUNGER BBPJ 6X1.0P L=13

40

ชิ้น 170.00 - 170.00
47 BBPJ08 BALL PLUNGER BBPJ 8X1.25P L=15

28

ชิ้น 205.00 - 205.00
47 BBPJ10 BALL PLUNGER BBPJ 10X1.5P L=16

37

ชิ้น 240.00 - 240.00
47 BBPJ12 BALL PLUNGER BBPJ 12X1.75P L=20

29

ชิ้น 190.00 - 190.00
47 BBPJ16 BALL PLUNGER BBPJ 16X2.0P L=25

58

ชิ้น 350.00 - 350.00