Home > สปริง และยูรีเทน > สปริง > BALL PLUNGER
BALL PLUNGER
BALL PLUNGER (47 BBS)
BALL PLUNGER
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
47 BBSJ03 BALL PLUNGER (HEAVY)STAINLESS BBSJ 3X0.5P 60 ชิ้น 180.00 - 180.00
47 BBSJ04 BALL PLUNGER (HEAVY)STAINLESS BBSJ 4X0.7P 44 ชิ้น 180.00 - 180.00
47 BBSJ05 BALL PLUNGER (HEAVY)STAINLESS BBSJ 5X0.8P 20 ชิ้น 170.00 - 170.00
47 BBSJ06 BALL PLUNGER (HEAVY)STAINLESS BBSJ 6X1.0P 63 ชิ้น 170.00 - 170.00
47 BBSJ08 BALL PLUNGER (HEAVY)STAINLESS BBSJ 8X1.25P 22 ชิ้น 170.00 - 170.00
47 BBSJ10 BALL PLUNGER (HEAVY)STAINLESS BBSJ 10X1.5P 42 ชิ้น 180.00 - 180.00
47 BBSJ12 BALL PLUNGER (HEAVY)STAINLESS BBSJ 12X1.75P 37 ชิ้น 190.00 - 190.00
47 BBSJ16 BALL PLUNGER (HEAVY)STAINLESS BBSJ 16X2.0P 20 ชิ้น 350.00 - 350.00