Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ PARTING LOCK(FRICTION) ITT
shop intertool thai แม่พิมพ์โลหะ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ PARTING LOCK(FRICTION) ITT (47 PPL-)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ PARTING LOCK(FRICTION)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
47 PPL-13 PARTING LOCK(FRICTION) PPL13-20L (4PCS) สีเหลือง

17

กล่อง 565.00 - 565.00
47 PPL-16 PARTING LOCK(FRICTION) PPL16-25L (4PCS) สีเหลือง

9

กล่อง 575.00 - 575.00
47 PPL-20 PARTING LOCK(FRICTION) PPL20-25L (4PCS) สีเหลือง

90

กล่อง 685.00 - 685.00