Home > อุปกรณ์ลบคม > Deburring System > RB1000 BLADE
RB1000 BLADE
RB1000 BLADE (54 RB1000B)
ใบมีดขูด RB1000 BLADE
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
54 BK1010 S101 BLADE(10PCS/PACK) BK1010 79 แพ็ค 409.00 - 409.00
54 BK2010 S202 BLADE(10PCS/PACK) BK2010 13 แพ็ค 409.00 - 409.00
54 BK3010 S150 BLADE(10PCS/PACK) BK3010 40 แพ็ค 378.00 - 378.00
54 BS1010 S10 BLADE(10PCS/PACK) BS1010 690 แพ็ค 362.00 - 362.00
54 BS1012 S10 TIN COATED BLADE(10PC/PACK) BS1012 23 แพ็ค 787.00 - 787.00
54 BS1013 S10 LH TIN COATED BLADE(10PC/PACK) BS1013 44 แพ็ค 920.00 - 920.00
54 BS1018 S100 COBALT BLADE(10PCS/PACK) BS1018 190 แพ็ค 432.00 - 432.00
54 BS2010 S20 BLADE(10PCS/PACK) BS2010 49 แพ็ค 362.00 - 362.00
54 BS2012 S20 TIN COATED BLADE(10PCS/PACK) BS2012 14 แพ็ค 787.00 - 787.00
54 BS3010 S30 BLADE(10PCS/PACK) BS3010 20 แพ็ค 409.00 - 409.00
54 BS3510 S35 BLADE(10PCS/PACK) BS3510 187 แพ็ค 378.00 - 378.00
NOGA 54 RB1000B