Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > อุปกรณ์ขัดแม่พิมพ์ > PM Grinding Pins
PM Grinding Pins
PM Grinding Pins (61 PM)
CBN สำหรับเจียรรูใน บนเครื่องจิ๊กทราย

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
61 PM0.8-01-B54 CBN0.8X3X5X3X40-B54 (BLACK)

17

ชิ้น 311.00 - 311.00
61 PM1.0-05-B54 CBN1.0X5X10X3X55-B54 (BLACK)

Pre-Order

ชิ้น 276.00 - 276.00
61 PM1.5-05-B54 CBN1.5X5X12X3X55-B54 (BLACK)

30

ชิ้น 343.00 - 343.00
61 PM10.0-05-B181 CBN10.0X10X6X60-B181 (BLACK)

28

ชิ้น 710.00 - 710.00
61 PM10.0-05-B54 CBN10.0X10X6X60-B54 (BLACK)

10

ชิ้น 807.00 - 807.00
61 PM12.0-05-B181 CBN12.0X10X6X60-B181 (BLACK)

8

ชิ้น 1,015.00 - 1,015.00
61 PM12.0-05-B54 CBN12.0X10X6X60-B54 (BLACK)

5

ชิ้น 892.00 - 892.00
61 PM15.0-01-B54 CBN15.0X10X6X60-B54 (BLACK)

10

ชิ้น 1,010.00 - 1,010.00
61 PM2.0-05-B54 CBN2.0X5X12X3X55-B54 (BLACK)

180

ชิ้น 379.00 - 379.00
61 PM2.5-05-B54 CBN2.5X5X16X3X55-B54 (BLACK)

140

ชิ้น 379.00 - 379.00
61 PM3.0-05-B54 CBN3.0X5X16X3X55-B54 (BLACK)

32

ชิ้น 379.00 - 379.00
61 PM3.5-05-B181 CBN3.5X5X3X55-B181 (BLACK)

70

ชิ้น 425.00 - 425.00
61 PM3.5-05-B54 CBN3.5X5X3X55-B54 (BLACK)

75

ชิ้น 425.00 - 425.00
61 PM4.0-15-B181 CBN4.0X5X20X6X60-B181 (BLACK)

268

ชิ้น 535.00 - 535.00
61 PM4.0-15-B54 CBN4.0X5X20X6X60-B54 (BLACK)

416

ชิ้น 535.00 - 535.00
61 PM6.0-05-B181 CBN6.0X8X20X6X60-B181 (BLACK)

202

ชิ้น 635.00 - 635.00
61 PM6.0-05-B54 CBN6.0X8X20X6X60-B54 (BLACK)

141

ชิ้น 635.00 - 635.00
61 PM8.0-01-B181 CBN8.0X10X6X60-B181 (BLACK)

454

ชิ้น 785.00 - 785.00
61 PM8.0-01-B54 CBN8.0X10X6X60-B54 (BLACK)

158

ชิ้น 785.00 - 785.00