Home > หินเจียร > หินเจียร > Grinding Wheel หินเจียรรุ่น 25A (หินเจียรสีชมพู) NORTON
หินเจียรรุ่น 25A หินเจียรสีชมพู NORTON หินเจียร
Grinding Wheel หินเจียรรุ่น 25A (หินเจียรสีชมพู) NORTON (68 25A)
Grinding Wheel เหมาะกับการเจียระไนวัสดุที่มีความแข็งและเหนียวเช่น stainless steel, cast iron, tool steel.

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
68 53126634 T1A 180X6X31.75 25A100-KVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 235.00 - 235.00
68 53126637 T1A 180X6X31.75 25A120KVBE Grinding Wheel (Pink)

24

ชิ้น 247.00 - 247.00
68 53129308 T1A 180X13X31.75 25A120-KVBE Grinding Wheel (Pink)

21

ชิ้น 389.00 - 389.00
68 53130529 T1A 180X13X31.75 25A46KVBE Grinding Wheel (Pink)

21

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53131346 T1A 180X6X31.75 25A80KVBE Grinding Wheel (Pink)

44

ชิ้น 247.00 - 247.00
68 53131654 T1A 180X10X31.75 25A60KVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 324.00 - 324.00
68 53132049 T1A 180X13X31.75 25A60KVBE Grinding Wheel (Pink)

36

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53132050 T1A 180X13X31.75 25A80-KVBE Grinding Wheel (Pink)

19

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53132561 T1A 180X6X31.75 25A46KVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 235.00 - 235.00
68 53132582 T1A 180X13X31.75 25A100-KVBE Grinding Wheel (Pink)

38

ชิ้น 389.00 - 389.00
68 53132978 T1A 180X6X31.75 25A60KVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 235.00 - 235.00
68 53148465 T1A 205X20X31.75 25A46JVBE 35 Grinding Wheel (Pink)

7

ชิ้น 544.00 - 544.00
68 53153051 T1A 180X10X31.75 25A100-KVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 324.00 - 324.00
68 53153052 T1A 180X10X31.75 25A120KVBE Grinding Wheel (Pink)

32

ชิ้น 340.00 - 340.00
68 53249891 T1A 305X25X127 25A80KVBE Grinding Wheel (Pink)

1

ชิ้น 1,397.00 - 1,397.00
68 53261286 T1A 355X40X127 25A60-JVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 3,590.00 - 3,590.00
68 63698044 T1A 180X20X31.75 25A46-JVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 590.00 - 590.00
68 83150891 T1A 355X38X127 25A60-J12VBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 3,300.00 - 3,300.00
NORTON 68 25A