หินเจียรนัย รุ่น 38A หินเจียรสีขาว NORTON หินเจียรนัย
Grinding Wheel หินเจียรนัย รุ่น 38A (หินเจียรสีขาว) NORTON (68 38A)
Grinding Wheel คมตัดจะแข็งและเปราะจะแตกง่ายกว่า 25A และ 32A ดังนั้นจึง เหมาะกับงานเจียรเหล็กแข็ง (High Carbon) และเจียรไม่หนัก เช่น High-speed steel, Cast Alloy Tools, Crankshaft, Cylindrical, Surface, Dies

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
68 36644738 T1A 20X20X6 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

87

ชิ้น 331.00 - 331.00
68 36644751 T5A 32X32X10 38A60JVBE Grinding Wheel (White)

46

ชิ้น 280.00 - 280.00
68 36644893 T5A 16X16X6 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

43

ชิ้น 425.00 - 425.00
68 43528681 T1A 32X32X10 38A60JVBE Grinding Wheel (White)

79

ชิ้น 268.00 - 268.00
68 43546147 T1A 150X13X31.75 38A120-KVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 249.00 - 249.00
68 43588917 T1A 205X13X31.75 38A46HVBE Grinding Wheel (White)

23

ชิ้น 439.00 - 439.00
68 43595133 T1A 500X40X203 38A80JVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 5,570.00 - 5,570.00
68 53063262 T1A 355X38X76.2 38A46JVBE Grinding Wheel (White)

4

ชิ้น 2,972.00 - 2,972.00
68 53065780 T1A 355X25X127 38A80JVBE Grinding Wheel (White)

3

ชิ้น 2,390.00 - 2,390.00
68 53124974 T1A 305X25X76.2 38A80J8VBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 1,209.00 - 1,209.00
68 53125293 T1A 180X6X31.75 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

11

ชิ้น 221.00 - 221.00
68 53125294 T1A 180X6X31.75 38A100KVBE Grinding Wheel (White)

43

ชิ้น 221.00 - 221.00
68 53125298 T1A 355X40X127 38A80K8VBE Grinding Wheel (White)

5

ชิ้น 2,615.00 - 2,615.00
68 53125502 T1A 180X13X31.75 38A46KVBE Grinding Wheel (White)

38

ชิ้น 287.00 - 287.00
68 53125503 T1A 180X13X31.75 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

105

ชิ้น 287.00 - 287.00
68 53125504 T1A 180X13X31.75 38A100KVBE Grinding Wheel (White)

88

ชิ้น 277.00 - 277.00
68 53125505 T1A 355X50X127 38A60JVBE Grinding Wheel (White)

6

ชิ้น 3,234.00 - 3,234.00
68 53125506 T1A 355X50X127 38A80JVBE Grinding Wheel (White)

11

ชิ้น 3,234.00 - 3,234.00
68 53125597 T1A 180X6X31.75 38A120KVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 221.00 - 221.00
68 53125999 T1A 180X10X31.75 38A100JVBE Grinding Wheel (White)

28

ชิ้น 303.00 - 303.00
68 53126218 T1A 205X10X31.75 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

11

ชิ้น 399.00 - 399.00
68 53126568 T1A 180X6X31.75 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

22

ชิ้น 221.00 - 221.00
68 53126647 T1A 355X40X127 38A46JVBE Grinding Wheel (White)

14

ชิ้น 2,615.00 - 2,615.00
68 53126759 T1A 180X20X31.75 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

102

ชิ้น 416.00 - 416.00
68 53127077 T1A 180X10X31.75 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

29

ชิ้น 289.00 - 289.00
68 53127286 T1A 180X6X31.75 38A150KVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 247.00 - 247.00
68 53127294 T1A 180X10X31.75 38A80JVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 289.00 - 289.00
68 53127669 T1A 205X13X31.75 38A100KVBE Grinding Wheel (White)

45

ชิ้น 439.00 - 439.00
68 53129573 T1A 205X25X50.8 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

38

ชิ้น 592.00 - 592.00
68 53129574 T1A 255X25X76.20 38A60-JVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 1,180.00 - 1,180.00
68 53129575 T1A 405X40X203.2 38A60JVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 4,140.00 - 4,140.00
68 53129576 T1A 405X40X203.2 38A80JVBE Grinding Wheel (White)

2

ชิ้น 4,347.00 - 4,347.00
68 53129580 T1A 205X13X50.8 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 361.00 - 361.00
68 53129622 T1A 180X20X31.75 38A120KVBE Grinding Wheel (White)

19

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53129723 T1A 180X20X31.75 38A46JVBE Grinding Wheel (White)

25

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53129767 T1A 180X20X31.75 38A100JVBE Grinding Wheel (White)

8

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53129768 T1A 180X20X31.75 38A80JVBE Grinding Wheel (White)

16

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53129798 T1A 180X13X31.75 38A46JVBE Grinding Wheel (White)

52

ชิ้น 287.00 - 287.00
68 53129800 T1A 180X13X31.75 38A60JVBE Grinding Wheel (White)

99

ชิ้น 292.00 - 292.00
68 53129801 T1A 180X13X31.75 38A80JVBE Grinding Wheel (White)

27

ชิ้น 287.00 - 287.00
68 53129802 T1A 180X13X31.75 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

259

ชิ้น 287.00 - 287.00
68 53129803 T1A 180X13X31.75 38A100JVBE Grinding Wheel (White)

54

ชิ้น 287.00 - 287.00
68 53129804 T1A 180X13X31.75 38A120KVBE Grinding Wheel (White)

74

ชิ้น 277.00 - 277.00
68 53129882 T1A 180X13X31.75 38A60IVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 273.00 - 273.00
68 53130533 T1A 180X6X31.75 38A80JVBE Grinding Wheel (White)

7

ชิ้น 221.00 - 221.00
68 53130534 T1A 180X6X31.75 38A100JVBE Grinding Wheel (White)

8

ชิ้น 221.00 - 221.00
68 53130802 T1A 305X38X127 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

7

ชิ้น 2,436.00 - 2,436.00
68 53131259 T1A 355X50X127 38A46KVBE Grinding Wheel (White)

23

ชิ้น 3,234.00 - 3,234.00
68 53131330 T1A 355X38X127 38A60JVBE Grinding Wheel (White)

23

ชิ้น 2,583.00 - 2,583.00
68 53131446 T1A 180X3.2X31.75 38A120KVBE Grinding Wheel (White)

20

ชิ้น 213.00 - 213.00
68 53131502 T1A 205X13X31.75 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

52

ชิ้น 439.00 - 439.00
68 53131503 T1A 205X25X31.75 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

27

ชิ้น 603.00 - 603.00
68 53131655 T1A 205X20X31.75 38A46KVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 485.00 - 485.00
68 53131656 T1A 205X20X31.75 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

43

ชิ้น 509.00 - 509.00
68 53131657 T1A 180X6X31.75 38A320KVBE Grinding Wheel (White)

27

ชิ้น 262.00 - 262.00
68 53131803 T1A 180X6X31.75 38A46KVBE Grinding Wheel (White)

40

ชิ้น 221.00 - 221.00
68 53131889 T1A 205X13X31.75 38A46KVBE Grinding Wheel (White)

15

ชิ้น 439.00 - 439.00
68 53132237 T1A 180X20X31.75 38A100KVBE Grinding Wheel (White)

20

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53132586 T1A 205X20X31.75 38A100JVBE Grinding Wheel (White)

18

ชิ้น 509.00 - 509.00
68 53132702 T1A 355X40X127 38A80JVBE Grinding Wheel (White)

3

ชิ้น 2,664.00 - 2,664.00
68 53132964 T1A 205X20X50.8 38A80JVBE Grinding Wheel (White)

25

ชิ้น 884.00 - 884.00
68 53133345 T1A 205X13X31.75 38A60-JVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 418.00 - 418.00
68 53133475 T1A 150X13X31.75 38A46KVBE Grinding Wheel (White)

98

ชิ้น 263.00 - 263.00
68 53133480 T1A 205X13X31.75 38A120KVBE Grinding Wheel (White)

15

ชิ้น 439.00 - 439.00
68 53133481 T1A 205X25X31.75 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

23

ชิ้น 592.00 - 592.00
68 53133483 T1A 405X50X127 38A60-JVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 4,390.00 - 4,390.00
68 53133600 T1A 180X10X31.75 38A100KVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 303.00 - 303.00
68 53133601 T1A 180X10X31.75 38A120KVBE Grinding Wheel (White)

20

ชิ้น 270.00 - 270.00
68 53133602 T1A 180X20X31.75 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

29

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53133609 T1A 205X13X50.8 38A120KVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 379.00 - 379.00
68 53133610 T1A 205X20X50.8 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

9

ชิ้น 928.00 - 928.00
68 53134054 T1A 305X40X127 38A80-KVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 2,070.00 - 2,070.00
68 53134055 T1A 180X25X31.75 38A46JVBE Grinding Wheel (White)

6

ชิ้น 469.00 - 469.00
68 53134056 T1A 180X25X31.75 38A60JVBE Grinding Wheel (White)

14

ชิ้น 469.00 - 469.00
68 53150059 T1A 205X20X31.75 38A46JVBE Grinding Wheel (White)

34

ชิ้น 509.00 - 509.00
68 53150337 T1A 305X38X127 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

8

ชิ้น 2,436.00 - 2,436.00
68 53152461 T1A 205X20X31.75 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

47

ชิ้น 509.00 - 509.00
68 53153126 T1A 205X10X31.75 38A100KVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 375.00 - 375.00
68 53153165 T5A 407X38X127 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

1

ชิ้น 4,127.00 - 4,127.00
68 53153222 T1A 205X6X31.75 38A120KVBE 35m Grinding Wheel (White)

54

ชิ้น 296.00 - 296.00
68 53154626 T1A 355X50X127 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

4

ชิ้น 3,234.00 - 3,234.00
68 53154627 T1A 355X38X127 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

24

ชิ้น 2,583.00 - 2,583.00
68 53154674 T1A 305X32X127 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

8

ชิ้น 1,607.00 - 1,607.00
68 53155351 T1A 205X20X50.8 38A46KVBE Grinding Wheel (White)

13

ชิ้น 798.00 - 798.00
68 53157963 T1A 355X40X127 38A46KVBE Grinding Wheel (White)

7

ชิ้น 2,615.00 - 2,615.00
68 53167859 T1A 180X16X31.75 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

19

ชิ้น 357.00 - 357.00
68 53167860 T1A 180X16X31.75 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

19

ชิ้น 345.00 - 345.00
68 53169232 T1A 255X30X76.2 38A60JVBE Grinding Wheel (White)

4

ชิ้น 1,092.00 - 1,092.00
68 53169235 T1A 305X25X127 38A100JVBE Grinding Wheel (White)

20

ชิ้น 1,209.00 - 1,209.00
68 53169245 T1A 205X6X31.75 38A80LVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 282.00 - 282.00
68 53169246 T1A 205X6X31.75 38A150KVBE Grinding Wheel (White)

26

ชิ้น 326.00 - 326.00
68 53169248 T1A 205X10X31.75 38A80JVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 375.00 - 375.00
68 53169302 T1A 180X16X31.75 38A46JVBE Grinding Wheel (White)

10

ชิ้น 410.00 - 410.00
68 53169312 T5A 100X20X25.4 38A100KVBE Grinding Wheel (White)

28

ชิ้น 351.00 - 351.00
68 53169756 T1A 405X40X203.2 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

2

ชิ้น 4,347.00 - 4,347.00
68 53174110 T1A 355X40X127 38A60-IVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 2,490.00 - 2,490.00
68 53185203 T5A 30x25x10 MM 38A80-JVBE 35M Grinding Wheel (White)

79

ชิ้น 385.00 - 385.00
68 53191092 T5A 205X32X50.8 38A60KVBE Grinding Wheel (White)

13

ชิ้น 857.00 - 857.00
68 53191096 T1A 225X25X50.8 38A80KVBE Grinding Wheel (White)

26

ชิ้น 811.00 - 811.00
68 53199469 T7A 355X50X127 38A46JVBE R2S=1 Grinding Wheel (White)

3

ชิ้น 3,738.00 - 3,738.00
68 53226311 T1A 355X25X127 38A120-JVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 2,390.00 - 2,390.00
68 53227137 T1A 405X40X152.4 38A60-JVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 3,990.00 - 3,990.00
68 53247473 T1A 255X25X31.75 38A60JVS Grinding Wheel (White)

8

ชิ้น 1,302.00 - 1,302.00
68 53261192 T1A 205X25X50.8 38A46J8VBE 35m Grinding Wheel (White)

20

ชิ้น 592.00 - 592.00
68 53269423 T1A 305X40X76.2 38A80J8VBE 35m Grinding Wheel (White)

1

ชิ้น 2,657.00 - 2,657.00
68 53285507 T1A 205X16X31.75 38A100LVBE Grinding Wheel (White)

10

ชิ้น 460.00 - 460.00
68 53285508 T5A 205X32X50.8 38A80KVBE 35M/ Grinding Wheel (White)

10

ชิ้น 1,700.00 - 1,700.00
68 53290634 T1A 180X6.4X31.75 38AS120KVS5 Grinding Wheel (White)

21

ชิ้น 674.00 - 674.00
68 53290635 T1A 180X6.4X31.75 38AS180KVS5 Grinding Wheel (White)

6

ชิ้น 792.00 - 792.00
68 53294600 T1A 305X32X127 38A80-KVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 1,530.00 - 1,530.00
68 53328274 T1A 180X6.4X31.75 38AS220KVS5 Grinding Wheel (White)

25

ชิ้น 792.00 - 792.00
68 63658841 T54B 25X50X200 38A36-12VBEP Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 557.00 - 557.00
68 63658843 T54B 25X50X200 38A46-12VBEP Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 557.00 - 557.00
68 63663777 T1A 225X25X50.8 38A46JVBE Grinding Wheel (White)

22

ชิ้น 775.00 - 775.00
68 63676478 T1A 510X50X127 38A46-HVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 11,200.00 - 11,200.00
68 63676629 T5A 180X35X50.8 38A60-KVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 821.00 - 821.00
68 63676631 T5A 180X35X50.8 38A80-KVBE Grinding Wheel (White)

Pre-Order

ชิ้น 821.00 - 821.00
68 63677104 T1A 205X6X31.75 38A100KVBE 35m Grinding Wheel (White)

29

ชิ้น 296.00 - 296.00
68 63678265 T1A 205X6X31.75 38A80KVBE 35m/ Grinding Wheel (White)

26

ชิ้น 302.00 - 302.00
68 63678506 T1A 355X25X127 38A60JVBE 35M/S Grinding Wheel (White)

3

ชิ้น 2,557.00 - 2,557.00
68 63698081 T1A 305X38X76.2 38A60-JVBE Grinding Wheel (White)

2

ชิ้น 2,482.00 - 2,482.00
68 63699122 T1A 13X13X4 38A80JVBE Grinding Wheel (White)

18

ชิ้น 315.00 - 315.00
68 83159376 T5A 25X25X8 38A60JVBE Grinding Wheel (White)

15

ชิ้น 271.00 - 271.00
68 83161476 T1A 205X25X31.75 38A46JVBE Grinding Wheel (White)

15

ชิ้น 603.00 - 603.00
NORTON 68 38A
NORTON 68 38A
NORTON 68 38A